Κατηγορία Υπηρεσίας: 1. Προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020

1. Προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020

Νέοι Αγρότες

Μέτρο 6.1. Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς. Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών

Διαβάστε περισσότερα »
1. Προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020

Σχέδια Βελτίωσης

Μέτρο 4.1. Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης) Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται