Από 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Βάσει αυτής,  ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης το διάστημα από 19/02/2019 έως 21/03/2019. 

Το Μέτρο 11, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

B. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. 

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και ομάδες καλλιεργειών καθώς και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης (€/Ha/Έτος), για κάθε Δράση, είναι οι εξής: 

Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
Είδος ΚαλλιέργειαςΜέγιστο Ύψος Ενίσχυσης

€ / Ha / Έτος

Ελαιοκομία679
Σταφίδα719
Επιτραπέζια σταφύλια900
Σταφύλια οινοποιήσιμα845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός600
Αραβόσιτος εδώδιμος563
Χειμερινά σιτηρά122
Μηδική , τριφύλλι585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή430
Όσπρια456
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα600
Ακρόδρυα 900

Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
Είδος ΚαλλιέργειαςΜέγιστο Ύψος Ενίσχυσης
€ / Ha / Έτος
Ελαιοκομία505
Σταφίδα636
Επιτραπέζια σταφύλια900
Σταφύλια οινοποιήσιμα657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός600
Αραβόσιτος εδώδιμος544
Χειμερινά σιτηρά120
Μηδική , τριφύλλι574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή491
Όσπρια491
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα600
Ακρόδρυα 616

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα