Οικολογικά Προγράμματα (Eco Schemes) στη νέα Κ.Α.Π. 2023 -2027

Τα οικολογικά_σχήματα ( eco_schemes ) με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, που στην ουσία αντικαθιστούν το Πρασίνισμα της προηγούμενης, επιλέγονται μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Για το καθένα από αυτά προβλέπεται κάποιο ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια σε κάποια από αυτά.

Για όλα ισχύουν όροι, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις.

Επίσης μπορούν να επιλεγούν περισσότερα του ενός αρκεί να μην είναι μεταξύ τους ασύμβατα.

Για τον κάθε γεωργό η ένταξη σε κάποια από αυτά τα σχήματα μπορεί να του δώσει μια αξιοπρεπή οικονομική ενίσχυση, αποτελεί όμως σπαζοκεφαλιά και μάλλον είναι αδύνατη χωρίς τις οδηγίες εξειδικευμένου συμβούλου.

Επιγραμματικά αυτά τα οικολογικά σχήματα είναι τα παρακάτω.

Π1-31.1
Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
Περισότερα…
Π1-31.1-ΑΚαλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου
Π1-31.1-ΒΚαλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών
Π1-31.1-ΓΚαλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών
Π1-31.2
Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης
Περισότερα…
Π1-31.2-ΑΠεριοχές οικολογικής εστίασης
Π1-31.2-ΒΠεριοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές
Π1-31.3
Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας
Περισότερα…
Π1-31.3-ΑΣπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια
Π1-31.3-ΒΣπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια με χρήση ξενιστών
Π1-31.3-ΓΣπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)
Π1-31.3-ΔΣπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) με τη χρήση ξενιστών
Π1-31.4
Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
Περισότερα…
Π1-31.4-ΑΣυγκέντρωση και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων και εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγόμενο ή μη).
Π1-31.5
Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
Περισότερα…
Π1-31.5-ΑΓεωργοδασικά οικοσυστήματα

 

 

Π1-31.6
Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
Περισότερα…

Π1-31.6-ΑΧρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
Π1-31.6-ΒΣυνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Π1-31.6-ΓΕξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών
Π1-31.6-ΔΧρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών
Π1-31.6-ΕΜηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)
Π1-31.6-ΣΤΠολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση
Π1-31.6-ΖΧρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς
Π1-31.6-ΗΔιαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών
Π1-31.6-ΘΧρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς
Π1-31.6-ΙΑΧρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές
Π1-31.6-ΙΒΧρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες
Π1-31.6-ΙΓΕφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Π1-31.7
Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων
Περισότερα…
Π1-31.7ΒΜετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκότοπους
Π1-31.7ΔΚατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου
Π1-31.8
Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
Περισότερα…
 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
Π1-31.9
Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Περισότερα…
 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Π1-31.10
Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας
Περισότερα…
Π1-31.10Προστασία μνημειακών ελαιώνων

Εδώ θα βρείτε τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών σχημάτων και των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2022: ΠΙΝΑΚΑΣ-2-ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΤΑΞΥ-ECOSHEMES-ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ.pdf

Εδώ θα βρείτε τις ασυμβατότητες των οικολογικών σχημάτων μεταξύ τους: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ECOSHEMES

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετική Υπηρεσία:
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα