Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.6 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να κάνουν χρήση ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων.

Η παρέμβαση Π1-31.6 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων έχει τις παρακάτω δράσεις.

1.  Δράση 31.6-Α «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)»

Οι γεωργοί που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο οικολογικό σχήμα θα πρέπει να δηλώσουν ποια από τις εγκεκριμένες εφαρμογές θα χρησιμοποιήσουν ενώ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η χρήση της ψηφιακής εφαρμογής συνοδεύεται απαραίτητα από την επιλογή μιας επιπλέον δράσης του οικολογικού σχήματος 31.6 σε επίπεδο αγροτεμαχίου ο μέγιστος αριθμός δράσεων που μπορεί να επιλεγεί είναι 3 με υποχρεωτική τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

3€ ανά στρέμμα.

2. Δράση 31.6-Β «Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Η δράση συνίσταται στη συνέχιση της εφαρμογής της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΠΑΑ 2014- 2022, μετά την ολοκλήρωση των πολυετών δεσμεύσεων των δικαιούχων.

Επιλέξιμα στη δράση είναι τα αγροτεμάχια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του εκάστοτε τελευταίου έτους κάθε πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Καλλιέργεια/ομάδαΜέγιστο ύψος ενίσχυσης (ευρώ/στρέμμα)
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά40,2
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά94,8
Δαμασκηνιά58,5
Οινοποιήσιμο αμπέλι36,6
Επιτραπέζιο αμπέλι/Σταφίδα63,3

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

3. Δράση 31.6-Γ «Εξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών»

Η ενισχυόμενη, εναλλακτική της χημικής, μέθοδος φυτοπροστασίας, συνίσταται στην αντιμετώπιση των εχθρών – στόχων των καλλιεργειών μέσω της εξαπόλυσης ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων και ακάρεων. Συγκεκριμένα, οι γεωργοί εφαρμόζουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με ωφέλιμα αρπακτικά έντομα και ακάρεα για την αντιμετώπιση:

 • των τετράνυχων (ενδεικτικά Tetranychus sp., Tetranychus urticae, Tetranychus turkestani, Panonychus ulmi, Panonychus citri) στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς και μηλιάς
 • της ψύλλας της αχλαδιάς (Cacopsylla pyri) στην περίπτωση της αχλαδιάς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Καλλιεργούμενες εκτάσεις ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς, μηλιάς, αχλαδιάς.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 43 της με αριθμ. 2207/17.06.2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια αγοράς εγκεκριμένων σκευασμάτων

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

ΚαλλιέργειαΜέγιστο ύψος ενίσχυσης (ευρώ/στρέμμα)
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Μηλιά35,8
Αχλαδιά30,0

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

4. Δράση 31.6- Δ «Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών»

Η ενισχυόμενη, εναλλακτική της χημικής, μέθοδος φυτοπροστασίας, συνίσταται στην αντιμετώπιση των εντομολογικών εχθρών – στόχων των καλλιεργειών μέσω της εφαρμογής εντομοπαθογόνων νηματωδών.

Συγκεκριμένα, οι γεωργοί εφαρμόζουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με εντομοπαθογόνους νηματώδεις για την αντιμετώπιση της καρποκάψας της ροδακινιάς (Grapholitha molesta), της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς (Graplholitha funebrana) και της καρπόκαψας της μηλιάς (Cydia pomonella) στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της δαμασκηνιάς και της μηλιάς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Καλλιεργούμενες εκτάσεις ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς, μηλιάς.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 47 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια αγοράς εγκεκριμένων σκευασμάτων

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

20€ ανά στρέμμα

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

5. Δράση 31.6-Ε «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)»

Η ενισχυόμενη, εναλλακτική της χημικής, μέθοδος ζιζανιοκτονίας, συνίσταται στην αντιμετώπιση των ζιζανίων στον υποόροφο του οπωρώνα/αμπελώνα με μηχανικά μέσα, μέσω ελαφράς κατεργασίας του εδάφους και μέσω χορτοκοπής. Επιπλέον, ενισχύεται η εφαρμογή mulch στον υποόροφο των οπωρώνων/αμπελώνων μέσω της εναπόθεσης φυτικών υλικών εδαφοκάλυψης τα οποία βοηθούν στην καταπίεση των ζιζανίων και στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Μόνιμες καλλιέργειες, εκτός ελιάς και εσπεριδοειδών.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 47 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια αγοράς ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

18,3€ ανά στρέμμα

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

6. Δράση 31.6-ΣΤ «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση»

Η ενισχυόμενη καλλιεργητική πρακτική των καλοκαιρινών κλαδεμάτων συνίσταται στην αφαίρεση μικρού μόνο μέρους της βλάστησης των δέντρων που δεν είναι τόσο σημαντική κατά τη θερινή περίοδο, μέσω της αφαίρεσης της ζωηρής βλάστησης/λαίμαργων βλαστών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού εντός της κόμης των δέντρων. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι μυκητολογικές και άλλες προσβολές και, κατά συνέπεια, μειώνεται η ανάγκη εφαρμογής χημικής φυτοπροστασίας στους ελαιώνες και οπωρώνες της δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Ελιά, εσπεριδοειδή και λοιποί οπωρώνες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Να πραγματοποιούν καλοκαιρινά κλαδέματα στις καλλιέργειες της δράσης, ελιά, εσπεριδοειδή και λοιποί οπωρώνες. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί οφείλουν να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δύο (2) κλαδέματα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος – Αύγουστος)

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 55 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

17,5€ ανά στρέμμα

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

7. Δράση 31.6-Ζ «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς»

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί αροτραίων και μόνιμων καλλιεργειών χρησιμοποιούν ακροφύσια (μπεκ) μειωμένης (χαμηλής) διασποράς ψεκαστικού νέφους στα ψεκαστικά μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιούν τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας στα αγροτεμάχια της δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Αροτριαίες και μόνιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 59 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια αγοράς μέχρι και 3 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2023
 • Κατάλογος προϊόντος

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

3€ ανά στρέμμα

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Τίθεται θέμα ασυμβατότητας μόνο στην περίπτωση του αγροτεμαχίου για το οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση του ασυγκόμιστου)
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

8. Δράση 31.6-Η «Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών»

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί λαμβάνουν υπηρεσίες τρίτων για την αειφορική διαχείριση των υπολειμμάτων των ψεκαστικών υγρών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Η διαχείριση των υπολειμμάτων των ψεκαστικών υγρών συνίσταται:

 1. Στη διοχέτευση της περίσσειας του ψεκαστικού υγρού και των υγρών έκπλυσης του εξοπλισμού ψεκασμού σε ειδικούς συλλέκτες από αδιαπέρατη μεμβράνη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατείσδυσης των ρύπων,
 2. μετά από φυσική/παθητική εξάτμιση του νερού του διαλύματος, οι δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συλλέγονται ως ξηρό υπόλειμμα στη μεμβράνη,
 3. η μεμβράνη, είτε στο τέλος της ζωής της, μία φορά ανά έτος, είτε όταν αυτή γεμίσει, μαζί με το ξηρό υπόλειμμα μεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από τον πάροχο της υπηρεσίας,
 4. ο πάροχος της υπηρεσίας εγκαθιστά νέα μεμβράνη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Αροτριαίες, κηπευτικά και μόνιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 63 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό αναρτημένο στην ΑΑΔΕ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

1€ ανά στρέμμα για αροτριαίες (πλην κηπευτικών)
3€ ανά στρέμμα για κηπευτικά και μόνιμες.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Τίθεται θέμα ασυμβατότητας μόνο στην περίπτωση του αγροτεμαχίου για το οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση του ασυγκόμιστου)
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

9. Δράση 31.6-Θ «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς»

Υπάρχουν δύο μέθοδοι εφαρμογής εισροών φυτοπροστασίας με μεταβλητές δόσεις: με χρήση χαρτών (map based VRA) και με χρήση αισθητήρων (sensor based VRA).

Η εφαρμογή εισροών με μεταβλητές δόσεις με χρήση χαρτών προσαρμόζει τη δόση της εισροής με βάση την πληροφορία που παίρνει από ένα χάρτη. Έτσι όταν το ψεκαστικό φτάσει στις συντεταγμένες του χάρτη που βρίσκει με τη χρήση GPS και πρέπει να αλλάξει τη ρύθμιση, την αλλάζει αυτόματα. Τέτοια συστήματα είναι αυτά που καταγράφουν το περίγραμμα του αγρού και το μέγεθος των προσβολών και καθορίζουν θέσεις με περισσότερα ή λιγότερες ανάγκες σε εισροές, όπως χάρτες εδαφικών χαρακτηριστικών.

Η εφαρμογή εισροών με μεταβλητές δόσεις με χρήση αισθητήρων χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες που δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες αυτοί παίρνουν δεδομένα που αφορούν εδαφικές ιδιό-τητες ή χαρακτηριστικά της καλλιέργειας καθώς το μη-χάνημα προχωράει στον αγρό. Στη συνέχεια, το σύστημα ελέγχου χρησιμοποιεί αυτόματα τα δεδομένα από τους αισθητήρες για να προσαρμόσει τις εισροές φυτοπρο-στασίας στις ανάγκες των καλλιεργειών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Αροτριαίες και μόνιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της δράσης οι γεωργοί δεσμεύονται:
Nα κάνουν χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω ψεκασμού, οι οποίες εμπίπτουν σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης ή σετ ψεκαστικών μηχανημάτων μεταβλητής δόσης.
 • Ψεκαστικά οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης ή σετ ανίχνευσης της κόμης.
 • Ψεκαστικά μηχανήματα με ηλεκτροστατική φόρτιση ή σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων.

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 67 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό αναρτημένο στην ΑΑΔΕ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

7€ ανά στρέμμα

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Τίθεται θέμα ασυμβατότητας μόνο στην περίπτωση του αγροτεμαχίου για το οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση του ασυγκόμιστου)
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

10. Δράση 31.6-Ι «Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης»

Τα λιπάσματα βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης αποτελούν ειδικού τύπου λιπάσματα τα οποία εναρμονίζουν την απελευθέρωση των ανόργανων θρεπτικών από το λίπασμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτού, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα της γεωργικής εκμετάλλευσης. και κυκλοφορούν είτε με επικάλυψη με κάποιο υλικό είτε χωρίς επικάλυψη. Περιέχουν θρεπτικά στοιχεία, κυρίως μακροστοιχεία, (άζωτο, φώσφορο). σε μορφή, κατά την οποία καθυστερείται η αρχική διαθεσιμότητα ή παρατείνεται η διαθεσιμότητα του θρεπτικού στοιχείου στο φυτό καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Αυτό μπορεί να προκύψει με διάφορους μηχανισμούς όπως ημιπερατές επικαλύψεις, απόφραξη, πρωτεϊνικά υλικά ή άλλες χημικές μορφές με αργή υδρόλυση υδατοδιαλυτών ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους ή και με πολυμερή. Με αυτό τον τρόπο, τα λιπάσματα αυτού του τύπου εξασφαλίζουν συνεχή παροχή και καλύτερη αξιοποίηση του θρεπτικού στοιχείου από το φυτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα που το εύρος τους εξαρτάται μεταξύ άλλων από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το πάχος της επικάλυψης.

α) Κατηγορία 1: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE), τα οποία ανήκουν στην Κατηγορία Λειτουργίας Προϊόντων ΚΛΠ 1 (Λίπασμα) ή ΚΛΠ 7 (Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης) και αποτελούνται από Συστατικά Υλικά ΚΣΥ 1 (Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών) μαζί με ΚΣΥ 8 (Πολυμερή θρεπτικών στοιχείων) ή/και ΚΣΥ 9 (Πολυμερή άλλα από τα πολυμερή θρεπτικών στοιχείων).

β) Κατηγορία 2: Λιπάσματα νέου τύπου τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με δράση βραδείας αποδέσμευσης, βάσει της υπ’ αρ. 291180/11034/19-9-2002 (Β’1274) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955), όμοια και ισχύει. Τα λιπάσματα νέου τύπου με δράση βραδείας αποδέσμευσης πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop production/lipasmata/278-
mitroa ή να έχει υποβληθεί φάκελος προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Αροτριαίες, κηπευτικά και μόνιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της δράσης οι γεωργοί δεσμεύονται:

Nα κάνουν αποκλειστική χρήση των λιπασμάτων βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 71 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τιμολόγια αγοράς
 • Ετικέτα προιόντος

 Σε περίπτωση ελέγχου υπεύθυνη δήλωση από την παραγωγό εταιρία με την περιγραφή του προϊόντος που να αποδεικνύει ότι εντάσσεται στην επιλέξιμη κατηγορία

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • 4,5€ ανά στρέμμα για αροτριαίες
 • 7€ ανά στρέμμα για κηπευτικά και μόνιμες
 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Τίθεται θέμα ασυμβατότητας μόνο στην περίπτωση του αγροτεμαχίου για το οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση του ασυγκόμιστου)
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

11. Δράση 31.6-ΙΑ «Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές»

1. Τα προϊόντα λίπανσης με παρεμποδιστές/αναστολείς είναι προϊόντα λίπανσης (κοκκώδη ή και υγρά) , στα οποία έχουν προστεθεί ένας ή και περισσότεροι αναστολείς αζώτου επιβραδύνοντας ή διακόπτοντας τη δραστηριότητα συγκεκριμένων μικροοργανισμών ή ενζύμων και παρατείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον χρόνο κατά τον οποίο το άζωτο του λιπάσματος θα παραμείνει στο έδαφος σε ουρική και αμμωνιακή μορφή. Ένας αναστολέας νιτροποίησης, αναστέλλει τη βιολογική οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου (NH3 – Ν) προς άζωτο σε μορφή νιτρώδους (NO2-), επιβραδύνοντας έτσι τον σχηματισμό αζώτου σε μορφή νιτρικού (NO3-). Παράλληλα, εμποδίζει και την μετατροπή των νιτρικών σε αέριες μορφές του αζώτου (ΝΟx) από τα βακτήρια του εδάφους κατά τη διαδικασία της απονιτροποίησης.
Αντίστοιχα, ένας αναστολέας ουρεάσης, αναστέλλει την υδρολυτική δράση του ενζύμου ουρεάση επί της ουρίας (CH4N2O), με κύριο στόχο τη μείωση της πτητικοποίησης της αμμωνίας. Η καθυστέρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η ουρία εφαρμόζεται στην επιφάνεια του εδάφους χωρίς ενσωμάτωση. Τα προϊόντα λίπανσης με αναστολέα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του αζώτου στα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς περιορίζουν τις απώλειες αζώτου, και επομένως το καθιστούν διαθέσιμο στο φυτό σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες σε θρέψη.

2. Στα λιπάσματα με παρεμποδιστή / αναστολέα που δύναται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

 1.  Κατηγορία 1 Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) με αναστολέα νιτροποίησης ή ουρεάσης ή απονίτρωσης, τα οποία ανήκουν στις Κατηγορίες Λειτουργίας Προϊόντος ΚΛΠ 5 (Αναστολέας).
 2. Κατηγορία 2: Νέου τύπου λιπάσματα με παρεμποδιστή, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά βάσει της αριθ. 291180/11034/19-9-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1274) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με αριθ. 257921/15-6-2004 όμοια (ΦΕΚ Β’ 955) και ισχύει.
  Τα νέου τύπου λιπάσματα με παρεμποδιστή, πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ:
  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/lipasmata/278-mitroa
 3. Κατηγορία 3:Τα λιπάσματα ΕΚ 2003/2003 με αναστολείς νιτροποίησης ή ουρεάσης.
  Το άζωτο που παρεμποδίζεται στα προϊόντα λίπανσης που περιέχουν παρεμποδιστή νιτροποίησης ή ουρεάσης είναι ουρικής και αμμωνιακής μορφής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα λίπανσης με παρεμποδιστή νιτροποίησης ή ουρεάσης περιέχουν άζωτο σε νιτρική μορφή (η οποία δεν παρεμποδίζεται), αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% του συνολικού αζώτου που περιέχεται στο προϊόν.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Αροτριαίες, κηπευτικά και μόνιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της δράσης οι γεωργοί δεσμεύονται:
Να κάνουν αποκλειστική χρήση των λιπασμάτων με παρεμποδιστή/αναστολέα του άρθρου 73 της παρούσας στα αγροτεμάχια της δράσης.

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 75 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τιμολόγια αγοράς
 • Ετικέτα προϊόντος η εγγυημένη σύνθεση και θα φαίνονται τα ποσοστά των μορφών του αζώτου, με το νιτρικό άζωτο να μην υπερβαίνει το 25% του συνολικού.

Σε περίπτωση ελέγχου υπεύθυνη δήλωση από την παραγωγό εταιρία με την περιγραφή του προϊόντος που να αποδεικνύει ότι εντάσσεται στην επιλέξιμη κατηγορία

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • 4,5€ ανά στρέμμα για αροτριαίες
 • 6€ ανά στρέμμα για κηπευτικά και μόνιμες
 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Τίθεται θέμα ασυμβατότητας μόνο στην περίπτωση του αγροτεμαχίου για το οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση του ασυγκόμιστου)
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

12. Δράση 31.6-ΙΒ «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες»

1. Οι βιοδιεγέρτες φυτών είναι προϊόντα λίπανσης που διεγείρουν τις διαδικασίες θρέψης του φυτού ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών του φυτού ή της ριζόσφαιρας του φυτού όπως η αντοχή στις αβιοτικές καταπονήσεις, η αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, τα χαρακτηριστικά ποιότητας και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιδιότητα των βιοδιεγερτών να αυξάνουν την ανθεκτικότητα των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις, ιδιαιτέρως στις καταπονήσεις λόγω υδατικού και θερμικού στρες καθώς και στις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργούνται στη ριζόσφαιρα λόγω πλημμυρικών φαινομένων και υψηλής αλατότητας εδάφους, οι οποίες αναμένεται να λαμβάνουν χώρα όλο και συχνότερα τα επόμενα έτη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

2. Στα λιπάσματα και προϊόντα λίπανσης με βιοδιεγέρτες φυτών που δύναται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

 1.  Κατηγορία 1α: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) τα οποία ανήκουν στην Κατηγορία Λειτουργίας Προϊόντος ΚΛΠ 6 (Βιοδιεγέρτης φυτών) και συγκεκριμένα στην 6(Α) (Μικροβιακός διεγέρτης φυτών) και ΚΛΠ 6(Β) (Μη μικροβιακός διεγέρτης φυτών).
 2. Κατηγορία 1β: Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (προϊόντα λίπανσης που φέρουν σήμανση CE) τα οποία ανήκουν στην ΚΛΠ 7 (Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης που περιέχει έναν ή περισσότερους βιοδιεγέρτες φυτών που ανήκουν στην ΚΛΠ 6).
 3. Κατηγορία 2: Νέου τύπου λιπάσματα τα οποία περιέχουν ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών όπως φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες, πρωτεΐνες, αμινοξέα, πολυμερή και άλλες παρόμοιες ουσίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους τύπους λιπασμάτων των ομάδων α’ – δ’ (το ελάχιστον έναν) του άρθρου 4α της αριθ. 257921/15-6 2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 955), τα οποία κυκλοφορούν  στην αγορά βάσει της αριθ. 291180/11034/19-9-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1274), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 257921/15-6-2004 όμοια (ΦΕΚ Β’ 955) και ισχύει.
  Τα νέου τύπου λιπάσματα με παρεμποδιστή, πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ:
  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/lipasmata/278-mitroa
 4. Κατηγορία 3: Προϊόντα με ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά για χρήση στη γεωργία βάσει της ΥΑ 217217/8-1-2004 (ΦΕΚ Β’ 35). Στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την ΥΑ 217217/2004 (35/Β’/2004)».

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Αροτριαίες, κηπευτικά και μόνιμες.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 79 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τιμολόγια αγοράς
 • Ετικέτα προϊόντος

Σε περίπτωση ελέγχου υπεύθυνη δήλωση από την παραγωγό εταιρία με την περιγραφή του προϊόντος που να αποδεικνύει ότι εντάσσεται στην επιλέξιμη κατηγορία.
Όπου θεωρηθεί απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση με την ελάχιστη συνιστόμενη ποσότητα ανα καλλιέργεια για τους παραπάνω τύπους λιπασμάτων.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • 3€ ανά στρέμμα για αροτριαίες
 • 6€ ανά στρέμμα για κηπευτικά και μόνιμες
 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Τίθεται θέμα ασυμβατότητας μόνο στην περίπτωση του αγροτεμαχίου για το οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση του ασυγκόμιστου)
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

13. Δράση 31.6-ΙΓ «Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας».

Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της μεθόδου της μαζικής παγίδευσης (mass
trapping) του δάκου (Βactocera oleae) στην ελαιοκαλλιέργεια και της μύγας της
Μεσογείου (Ceratitis capitata) σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών (πορτοκαλιά,
μανταρινιά).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Ελαιοκαλλιέργεια και εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά)

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δεσμεύσεις των γεωργών ακολουθούν το άρθρο 83 της με αριθμ. 2207/17.06.2023
(B’ 3941/17.06.2023)υ.α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τιμολόγια αγοράς ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό αναρτημένο στην ΑΑΔΕ (εφόσον υπάρχει)

 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • 35€ ανά στρέμμα για ελαιώνες
 • 17,5€ ανά στρέμμα για εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά)
 

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα