Κατηγορία Υπηρεσίας: 2. Συλλογικά Σχήματα

2. Συλλογικά Σχήματα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στα πλαίσια της ΚΑΠ 2023-2027

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Με την με Αριθ.Πρωτ:1400/395263 της 22/12/2023 καθορίστηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027. Τα βασικότερα σημεία παρουσιάζονται παρακάτω. Δικαιούχοι Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης ΕΠ είναι οι αναγνωρισμένες ΟΠ και

Διαβάστε περισσότερα »
1. Προγράμματα ΠΑΑ

Ενίσχυση για Νέες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, έχει προβλεφθεί μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 09 – «9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών», το οποίο έχει ρόλο κινήτρου και σκοπό: την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που

Διαβάστε περισσότερα »
1. Προγράμματα ΠΑΑ

Δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών

Υπομέτρο 3.2 Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά Αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν λόγω δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα »
2. Συλλογικά Σχήματα

Ίδρυση, Οργάνωση, Διαχείριση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Φιλοσοφία της δημιουργίας των συνεταιρισμών είναι «η ισχύς εν τη ενώσει». Δηλαδή να αποκτήσει μια ομάδα παραγωγών τα πλεονεκτήματα μιας μεγάλης δύναμης. Η βασική αυτή αρχή έχει παραμείνει ίδια και αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι παραγωγοί να αλλάξουν νοοτροπία και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και

Διαβάστε περισσότερα »
2. Συλλογικά Σχήματα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2022

Αφορά την ΚΑΠ 2014 -2022 Για την ΚΑΠ 2023-2027 δείτε εδώ. Οι Οργανώσεις Παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες στον τομέα των Οπωροκηπευτικών έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος διάρκειας τριών έως πέντε ετών το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους (1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου). Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να συντάσσονται και

Διαβάστε περισσότερα »
2. Συλλογικά Σχήματα

Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας είναι μεγάλος σε σημασία αλλά εύθραυστος και με μια περιορισμένη διείσδυση στις διεθνείς αγορές καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με ποικίλους κινδύνους και προκλήσεις αλλά και με ευκαιρίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι: το μικρό

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα