Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.1 – Χρήση Ανθεκτικών και Προσαρμοσμένων Ειδών και Ποικιλιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παρέμβαση Π1-31.1 – Χρήση Ανθεκτικών και Προσαρμοσμένων Ειδών και Ποικιλιών έχει 3 δράσεις.

Δράση Π-31.1-Α: Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών και συγκεκριμένα αραβοσίτου, μηδικής κι Βαμβακιού.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι γεωργοί δεσμεύονται:

 • για την καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών η/και βίκου σε αντικατάσταση αραβοσίτου, μηδικής, βαμβακιού.
 • Η προς αντικατάσταση καλλιέργεια πρέπει να είχε δηλωθεί στην ΕΑΕ το προηγούμενο έτος στο αιτούμενο αγροτεμάχιο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:
Καλλιέργεια προς αντικατάστασηΕπιλέξιμη καλλιέργειαΠροβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης (€/στρέμμα)
Μηδική

Βίκος

48,8
Βαμβάκι10,9
Αραβόσιτος31,6
Μηδική

Χειμερινά σιτηρά

52,2
Βαμβάκι14,3
Αραβόσιτος29,7
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

31.1-Β
31.1-Γ
31.2-Α
31.2-Β
31.3-Α,Β
31.3-Γ
31.3-Δ
31.4
31.5-Α
31.6-Β
31.6-Γ
31.6-Δ
31.6-Ε
31.6-ΣΤ
31.6-Ζ
31.6-Η
31.6-Θ
31.6-Ι
31.6-ΙΑ
31.6-ΙΒ
31.6-ΙΓ
31.7-Β
31.7-Δ
31.8
31.9
31.10-Α
31.10-Β

 

Δράση Π-31.1-Β: Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
 • οι ποικιλίες ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειμερινών σιτηρών του Εθνικού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών,  που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: https://www.minagric.gr/images/%CE%95%CE%9A_180722.xls      συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών «ποικιλιών προς διατήρηση» της υπ’ αρ.  324975/11378/16-9-2009 (Β’ 2038) κοινής υπουργικής απόφασης, ή του Κοινού καταλόγου ποικιλιών γεωργικών φυτών της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductiv e-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en
 • επιλέξιμες ποικιλίες φαρμακευτικώνκαι αρωματικών φυτών:
  1 ΛΙΟΠΟΥΡΝΑ-ΓΚΙ (Ilex aquifolium)
  2 ΔΙΚΤΑΜΟΣ (Origanum dictamnus)
  3 ΔΙΚΤΑΜΟΣ – ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
  4 ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus)
  5 ΜΑΡΑΘΟΣ (Foeniculum vulgare)
  6 ΜΕΝΤΑ (Mentha spp.)
  7 ΡΙΓΑΝΗ (Origanum vulgare subsp. hirtum)
  8 ΡΙΓΑΝΗ – ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
  9 ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (Salvia spp.)
  10 ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis spp.)
  11 ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ – ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
  12 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Ocimum basilicum)
  13 ΓΙΑΣΕΜΙ (Jasminum officinale)
  14 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ (Pimpinella anisum)
  15 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ – ΤΟΠΙΚΗ ποικιλία ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ (Pimpinella anisum)
  16 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (Salvia rosmarinus)
  17 ΘΥΜΑΡΙ (Thymus spp., Thymbra spp.)
  18 ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ (Coriandrum sativum)
  19 ΚΥΜΙΝΟ (Cuminum cyminum)
  20 ΛΕΒΑΝΤΑ (Lavandula spp.)
  21 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ (Origanum majorana)
  22 ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Melissa officinalis)
  23 ΣΑΛΒΙΑ ΣΚΛΑΡΕΑ (Salvia sclarea)
  24 ΥΣΣΩΠΟΣ (Ηyssopus officinalis)
  25 ΓΛΥΚΥΡΡΙΖΑ (Glychiriza glabra)
  26 ΦΑΚΕΛΩΤΗ (Phacelia tanacetifolia)
  27 ΚΑΡΔΑΜΟ (Elettaria spp., Zingiber spp.)
  28 ΣΙΝΑΠΙ (Sinapis alba)
  29 ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Matricaria recutita)
  30 ΔΥΟΣΜΟΣ (Mentha spicata, Mentha spp.)
  31 ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ (Hypericum perforatum, Hypericum spp.)
  32 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (Urtica spp.) 33 ΛΟΥΙΖΑ (Αloysia citrodora)
  34 ΚΡΙΤΑΜΟ (Crithmum maritimum)
  35 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
  36 ΑΘΑΝΑΤΟΣ – ΑΓΑΥΗ (Αgave americana, Agave spp.)
  37 ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ (Calendula officinalis)
  38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Rosa damascena)
  39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Rosa centifolia)
  40 ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ (Rosa canina, Rosa spp.)
  41 ΕΧΙΝΑΚΕΙΑ (Echinacea spp.)
  42 ΤΡΙΓΩΝΕΛΛΑ (Trigonella foenum-graecum, Trigonella spp.)
  43 ΡΕΙΚΙ (Erica spp.)
  44 ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ (Valeriana officinalis)
  45 ΖΑΜΠΟΥΚΟ (Sambucus nigra)
  46 ΔΑΦΝΗ (Laurus nobilis)
  47 ΕΛΙΧΡΥΣΟ (Ηelichrysum spp.)
  48 ΘΡΟΥΜΠΙ (Satureja thymbra)
  49 ΣΑΤΟΥΡΕΓΙΑ (Satureja pillosa)
  50 ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ (Αrtemisia dracunculus)
  51 ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ (Mentha pulegium)
  52 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ Η ΑΨΙ0ΙΑ (Αrtemisia absinthium)
  53 ΛΑΔΑΝΙΑ ή ΚΙΣΤΟΣ (Cistus spp.)
  54 ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΙΜΟΥΛΑ (Primula veris) 55 ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (Cymbopogon citratus)
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι γεωργοί δεσμεύονται να καλλιεργήσουν τις ποικιλίες των ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειμερινών σιτηρών  και τα φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά που είναι επιλέξιμα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου (εξαιρούνται οι παραγωγοί που καλλιεργούν τοπικές ποικιλίες του Εθνικού Καταλόγου.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:
ΚαλλιέργειαΠροβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης (€/στρέμμα)
Κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια62,8
Χειμερινά σιτηρά31,3
Φαρμακευτικά – αρωματικά φυτά82,4
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

31.1-Α
31.1-Γ
31.2-Α
31.2-Β
31.3-Α,Β
31.3-Γ
31.3-Δ
31.4
31.5-Α
31.6-Β
31.6-Γ
31.6-Δ
31.6-Ε
31.6-ΣΤ
31.6-Ζ
31.6-Η
31.6-Θ
31.6-Ι
31.6-ΙΑ
31.6-ΙΒ
31.6-ΙΓ
31.7-Β
31.7-Δ
31.8
31.9
31.10-Α
31.10-Β

Δράση Π-31.1-Γ: Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
ΚαλλιέργειαΚατηγορία
ΚινόαΨευδοδημητριακά (λοιπές καλλιέργειες)
ΤεφΣιτηρά (εαρινό)
ΣιταροκρίθαροΣιτηρά (χειμερινό)
Μαύρο ΣινάπιΦαρμακευτικά – Αρωματικά
ΝιγκέλαΦαρμακευτικά – Αρωματικά
ΜουκούναΦαρμακευτικά – Αρωματικά
ΤσουκνίδαΦαρμακευτικά – Αρωματικά και κλωστικά φυτά
ΛινάριΕλαιούχοι σπόροι και κλωστικά
ΚαμελίναΕλαιούχοι σπόροι
Χία ή Τσία ή ΚίαΕλαιούχοι σπόροι
ΓλυκοπατάταΚηπευτικά
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι γεωργοί δεσμεύονται να καλλιεργήσουν μία ή περισσότερες από τις καινοτόμες καλλιέργειες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένου σπόρου.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

60,6 €/στρέμμα

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2022

10.1.1 – Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
10.1.2 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
10.1.03 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (2η πρόσκληση)
10.1.04 – Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (3η πρόσκληση)
10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (3η πρόσκληση)
10.1.9 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (2η πρόσκληση)
11 – Βιολογική γεωργία (3η & 5η πρόσκληση)
11 Βιολογική κτηνοτροφία (4η & 5η πρόσκληση)

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

31.1-Α
31.1-Β
31.2-Α
31.2-Β
31.3-Α,Β
31.3-Γ
31.3-Δ
31.4
31.5-Α
31.6-Β
31.6-Γ
31.6-Δ
31.6-Ε
31.6-ΣΤ
31.6-Ζ
31.6-Η
31.6-Θ
31.6-Ι
31.6-ΙΑ
31.6-ΙΒ
31.6-ΙΓ
31.7-Β
31.7-Δ
31.8
31.9
31.10-Α
31.10-Β

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα