Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.3 – Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται αλλά κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση τους. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα φυτά μπορούν να παραμείνουν επί του εδάφους ή να ενσωματωθούν σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση τους.

Πινακας 1: Επιλέξιμα ετήσια Φυτά εδαφοκάλυψης και Φυτά για τη δημιουργία περιφερειακών λωρίδων άγριας ζωής για τις Δράσεις 31.3 – Α ,Β ,Γ ,Δ

 1. Βίκος
 2. Λούπινα
 3. Κουκιά
 4. Μπιζέλι εδώδιμο
 5. Μπιζέλι κτηνοτροφικό
 6. Λαθούρια
 7. Φασόλια
 8. Μαυρομάτικα
 9. Λωτός
 10. Ρεβύθια
 11. Φακές
 12. Μαυροσίταρο
 13. Βρώμη
 14. Κριθάρι
 15. Σίκαλη
 16. Ραπανάκι κτηνοτροφικό
 17. Σινάπι λευκό
 18. Ελαιοκράμβη
 19. Ηλίανθος 

Ασυμβατότητα
Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση αντίστοιχων συνδεδεμένων ενισχύσεων.Κατά συνέπεια το οικολογικό σχήμα 31.3 δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις αντίστοιχες συνδεδεμένες ενισχύσεις. 

Η παρέμβαση Π1-31.3 – Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας έχει 3 δράσεις.

Δράση Π1-31.3-Α Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ:

Σπορά του υπορόφου με καλλιέργειες εδαφοκάλυψης και δημιουργία περιφερειακών ζωνών για την άγρια ζωή

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Δένδρα ή Αμπέλια

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (Παρέμβαση Π1-21) για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό πρόγραμμα.

2. Διαθέτει αγροτεμάχια με επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες (Δέντρα ή αμπέλια) για τις Δράσεις 31.3-Α και 31.3-Β

3. Η σπορά του υπορόφου γίνεται με κάποιο αυτούσιο είδος ή μίγματα κάποιων ειδών εκ των επιλέξιμων καλλιεργειών/φυτών εδαφοκάλυψης του πίνακα 1

4. Για την δημιουργία των περιφερειακών λωρίδων άγριας ζωής επιλέξιμα είναι τα ετήσια φυτά που χρησιμοποιούνται και για την εδαφοκάλυψη (βλ. προηγούμενο Πίνακα 1) καθώς και τα πολυετή φυτά που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα 2:

Πίνακας 2. Επιλέξιμα πολυετή Φυτά για τη δημιουργία περιφερειακών λωρίδων άγριας ζωής για τη Δράση 31.3 – Α

  1. Δίκταμος
  2. Μάραθος
  3. Μέντα
  4. Ρίγανη
  5. Φασκόμηλο
  6. Τσάι του βουνού
  7. Βασιλικός
  8. Δεντρολίβανο
  9. Θυμάρι
  10. Κύμινο
  11. Λεβάντα
  12. Ματζουράνα
  13. Μελισσόχορτο
  14. Φακελωτή
  15. Κάρδαμο
  16. Σινάπι λευκό
  17. Δυόσμος
  18. Σπαθόχορτο
  19. Λουίζα
  20. Λουίζα
  21. Κρίταμο
  22. Ρέικι
  23. Λιοπούρνα – Γκι
  24. Βαλεριάνα
  25. Εχινάκεια
  26. Ζαμπούκος
  27. Δάφνη
  28. Ελίχρυσο
  29. Θρούμπι
  30. Γιασεμί
  31. Εστραγκόν
  32. Φλισκούνι
  33. Αρτεμισία
  34. Λαδανιά
  35. Τριαντάφυλλο (άγριο, κλπ)
  36. Αγαύη
  37. Σάλβια
  38. Γλυκύρριζα
  39. Λεμονόχορτο

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι γεωργοί δεσμεύονται να δημιουργήσουν στα περιθώρια των αγροτεμαχίων ζώνες/λωρίδες υποστήριξης της άγριας ζωής, , πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου, εμπλουτισμένες με τη φύτευση ετήσιων ποωδών (Πίνακας 1) αλλά και πολυετών ειδών ποώδους ή θαμνώδους μορφής (Πίνακας 2), τα οποία δεν προορίζονται για παραγωγή.

Οι λωρίδες πρέπει να καταλαμβάνουν το 40% της περιμέτρου του αγροτεμαχίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Φορολογικά παραστατικά αγοράς πιστοποιημένου σπόρου φυτών εδαφοκάλυψης ή δημιουργίας λωρίδων άγριας ζωής

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

10€ ανά στρέμμα

Δράση 31.3-Β «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια με χρήση ξενιστών»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ:

Σπορά του υπορόφου με καλλιέργειες εδαφοκάλυψης και δημιουργία περιφερειακών ζωνώνμε χρήση φυτών ξενιστών που θα προσελκύσουν ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Δένδρα ή Αμπέλια

Φυτά ξενιστές δύναται να είναι:

Πίνακας 3: Επιλέξιμα Φυτά Ξενιστές – Ομάδα Α’ (Δράσεις 31.3-Β και 31.3-Δ)

 1. Βίκος
 2. Μπιζέλι
 3. Λαθούρια
 4. Τριφύλλια

Πίνακας 4: Επιλέξιμα Φυτά Ξενιστές – Ομάδα Β’ (Δράσεις 31.3-Β και 31.3-Δ)

 1. Άνιθος
 2. Κορίανδρος
 3. Γλυκάνισος
 4. Φακελωτή
 5. Σινάπι λευκό
 6. Φαγόπυρο
 7. Μπουράντζα
 8. Μελίλωτος
 9. Μεγάλη κίτρινη μαργαρίτα
 10. Χαμομήλι
 11. Κενταύρια
 12. Ρόκα
 13. Καλέντουλα
 14. Κατιφές

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Φορολογικά παραστατικά αγοράς πιστοποιημένου σπόρου φυτικών ειδών που αποτελούν ξενιστές ωφελίμων εντόμων ή και επικονιαστών

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

15€ ανά στρέμμα

Δράση 31.3-Γ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ:

Σπορά του αγροτεμαχίου με καλλιέργειες εδαφοκάλυψης μετά τη συγκομιδή της εαρινής καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (Παρέμβαση Π1-21) για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό πρόγραμμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

 1. Η σπορά γίνεται στο 100% της έκτασης του αγροτεμαχίου, με πυκνότητα 5-10 κιλά/στρέμμα ανάλογα με το είδος.
 2. Τα φυτά πρέπει να σπέρνονται πριν την 15/11 και να συντηρούνται με ευθύνη του γεωργού στο αγροτεμάχιο τουλάχιστον κατά το διάστημα που προβλέπεται στο ΚΓΠΚ 6 (από 15/11 έως 5/3) και πάντως όχι νωρίτερα από την έναρξη προετοιμασίας του αγροτεμαχίου για την σπορά/φύτευση της εαρινής καλλιέργειας, λαμβανομένου υπόψη ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδομάδες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένων σπόρων φυτών εδαφοκάλυψης

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

5€ ανά στρέμμα

Δράση 31.3-Δ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) με τη χρήση ξενιστών»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 519/135068/2023 υπουργικής απόφασης (B’ 3071)
 2. Ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (Παρέμβαση Π1-21) για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό πρόγραμμα.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

 1. Τα φυτά πρέπει να σπέρνονται πριν την 15/11 και να συντηρούνται με ευθύνη του γεωργού στο αγροτεμάχιο τουλάχιστον κατά το διάστημα που προβλέπεται στο ΚΓΠΚ 6 (από 15/11 έως 5/3) και πάντως όχι νωρίτερα από την έναρξη προετοιμασίας του αγροτεμαχίου για την σπορά/φύτευση της εαρινής καλλιέργειας, λαμβανομένου υπόψη ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδομάδες.
 2. Στην επιφάνεια που βρίσκεται ενδιαμέσως ή πέραν των ορίων της κύριας καλλιέργειας, να σπείρουν φυτικά είδη που αποτελούν ξενιστές ωφέλιμων εντόμων ή/και επικονιαστών..
 3. Τα είδη σποράς συνιστούν μίγμα αποτελούμενο από τουλάχιστον τρία εξ’ αυτών που βρίσκονται στους Πίνακες 6 και 7 του παρόντος κεφαλαίου, και συγκεκριμένα<τουλάχιστον δύο από τον Πίνακα 4, που αποτελούν το 90% του μίγματος και τουλάχιστον ένα από τον Πίνακα 7, που αποτελούν το υπόλοιπο 10% του μίγματος.
 4. Η πυκνότητα σποράς είναι 4 κιλά/στρέμμα.
 5. Η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα φυτά αυτά αντιστοιχεί στο 10% της έκτασης
  του αγροτεμαχίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τιμολόγια αγοράς σπόρων φυτών εδαφoκάλυψης και φυτικών είδών που αποτελούν ξενιστές ωφελίμων εντόμων ή/και επικονιαστών

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

10€ ανά στρέμμα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα