Οικολογικό Πρόγραμμα – Π1-31.5 – Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ:

Η παρέμβαση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων γεωργοδασικών συστημάτων. Το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης είναι αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές ή ημιορεινές περιοχές με βάση τον σχετικό χαρακτηρισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αφορά τα γεωργοδασικά συστήματα των παραπάνω περιοχών.

Ως αγροδασικά συστήματα νοούνται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου απαντώνται με αρκετή συχνότητα διάσπαρτα δέντρα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά (π.χ. δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (π.χ. εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα).
Επίσης, η παρέμβαση αφορά στις περιοχές με δασολίβαδα. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) ή βοσκότοποι με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Στα προστατευόμενα στοιχεία του αγροτικού τοπίου περιλαμβάνονται αναβαθμίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του βραχώδους της έκτασης, δρόμοι, μονοπάτια, μικρά κτίσματα και φυτοφράκτες.

Ειδικά για τη δράση 31.5-Α στην οποία οι ενισχύσεις λαμβάνονται ως πρόσθετες της βασικής εισοδηματικής στήριξης, ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης Π1-21, για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήμα.

Οι επιλέξιμες εκτάσεις θα εμφανίζονται σε συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας στο γεωχωρικό περιβάλλον της ΕΑΕ 2023

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Καλλιεργούμενες εκτάσεις ή βοσκότοποι που έχουν δέντρα.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται:

  • α) Να προβαίνουν στη συστηματική φροντίδα και καθαρισμό των δένδρων του γεωργοδασικού συστήματος.
  • β) σε συγκαλλιέργεια σιτηρών ή/και κηπευτικών με παραγωγικά ή/και δασικά δένδρα. Στις επιλέξιμες καλλιέργειες του υποορόφου του γεωργοδασικού συστήματος, δεν περιλαμβάνεται η γη υπό αγρανάπαυση

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

10€ ανά στρέμμα για αρόσιμες καλλιέργειες

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα