Κατηγορία Υπηρεσίας: 1.3 Συμβουλές / Συνεργασίες

Στην κατηγορία Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων όπως:

Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ενίσχυση για Νέες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών (Μέτρο 9)

Μέτρο 16 – Συνεργασία

1. Προγράμματα ΠΑΑ

Παροχή Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) με Α.Μ. ΑΦ1030 συμμετέχει στην υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Διαβάστε περισσότερα »
1. Προγράμματα ΠΑΑ

Ενίσχυση για Νέες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, έχει προβλεφθεί μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 09 – «9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών», το οποίο έχει ρόλο κινήτρου και σκοπό: την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα