Κατηγορία Υπηρεσίας: 1.3 Συμβουλές / Συνεργασίες

Στην κατηγορία Συμβουλές/Συνεργασίες περιλαμβάνονται μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις οριζόντιων παρεμβάσεων όπως:

Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ενίσχυση για Νέες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών (Μέτρο 9)

Μέτρο 16 – Συνεργασία

1. Προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020

Παροχή Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) με Α.Μ. ΑΦ1030 συμμετέχει στην υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα