Άμεσες Ενισχύσεις στην ΚΑΠ 2023-2027

Image by master1305 on Freepik

Είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων στην ΚΑΠ 2023-2027

1. Τα είδη παρέμβασης υπό μορφή αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

  1. Π1-21 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (βασική εισοδηματική στήριξη).
  2. Π1-29 Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (αναδιανεμητική ενίσχυση),
  3. Π1-30 Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας,
  4. Π1-31 Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά προγράμματα ή eco-schemes).

 

2. Τα είδη παρέμβασης υπό μορφή συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

  1. Π1-32 Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη (συνδεδεμένη ενίσχυση)
  2. Π1-36 Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετική Υπηρεσία:
Σχετιζόμενες Δημοσιεύσεις:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα