Δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ

Η «Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.» στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον αγρότη, επεκτείνει τη δράση της και στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ!

Σύμφωνα με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 2674/35663/23-03-2016 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (δείτε την Απόφαση εδώ), η εταιρία μας είναι πλέον Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για την υποβοήθηση των αγροτών της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομός) Λάρισας για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ για την περίοδο 2016 – 2020, και πιστοποιήθηκε  ξανά για την περίοδο 2023-2027 της νέας ΚΑΠ.

Η εταιρία μας ως επίσημη Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο Νομό Λάρισας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή των αιτήσεών τους. Έχοντας πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνει

Έγκυρα, Υπεύθυνα και Αξιόπιστα

τη σύνταξη, την καταχώρηση, τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή την τροποποίηση των δηλώσεων καλλιέργειας όλων των αγροτών, ανεξάρτητα του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκουν, εντός των ορίων του Νομού.

Ο συντονισμός και η διαχείριση της διαδικασίας από την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας ΟΣΔΕ, μέχρι την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του συνόλου των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων, υποστηρίζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αγροτών και των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. εφιστά την προσοχή σας, τονίζοντας ότι έχετε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του Φορέα για την υποβολή της ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ, ανεξάρτητα από τον φορέα που συνεργαστήκατε κατά το προηγούμενο έτος.

Επιλέξτε τη Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ για:
• Ολοκληρωμένη υποστήριξη
• Συνεχή ενημέρωση
• … γιατί η δήλωση ΟΣΔΕ με την νέα ΚΑΠ 2023-2027 έγινε εξαιρετικά πολύπλοκη

Γιατί να ψάχνετε αργότερα ποιος φταίει; Ελάτε από την αρχή σε εμάς αφού τώρα πια, ξέρετε ποιοι είμαστε….
Η απόφαση είναι δική Σας…!

 

Αναζήτηση
Σχετικές Δημοσιεύσεις:
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα