Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα Σχέδια Βελτίωσης και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Σε σχέση με το σχέδιο της δημόσιας διαβούλευσης δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές με πρώτη ματιά είναι ότι  το ύψος της επένδυσης για φυσικά πρόσωπα μπορεί να φθάσει τα 300.000 € και υπό προϋποθέσεις τα 500.000 €, η ηλικία έγινε από 18 μέχρι 61 ετών, άλλαξαν τα εύλογα κόστη εγκατάστασης κάποιων φυτειών και αφαιρέθηκε ο όρος που θεωρούσε ασύμβατα τα Σχέδια Βελτίωσης  με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για τις Οργανώσεις Παραγωγών.

Δείτε εδώ την Υ.Α.

Σύντομα, αναμένεται και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, στην οποία θα αναφέρονται:

  • Οι προδιαγραφές
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής της αίτησης στήριξης (διάστημα υποβολής των αιτήσεων, κριτήρια βαθμολογίας κλπ)

Τα στελέχη της εταιρίας μας, θα συνεχίσουν να είναι δίπλα σας για τη συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση για την επιτυχή συμμετοχή σας στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα για τον επιχειρηματία αγρότη ή κτηνοτρόφο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα