ΤοπΣΑ – Α.Σ. ΠαραγωΓΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΤοπΣΑ – Α.Σ. ΠαραγωΓΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

as paragogi logo

Η Α.Σ. ΠαραγωΓΗ υλοποιεί την πράξη «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών», μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης

στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη.

{jb_purplebox}Δυνητικά ωφελούμενοι{/jb_purplebox}

1. ΑΝΕΡΓΟΙ
2. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

 

{jb_blackbox}Σκοπός της Πράξης{/jb_blackbox}

Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η στήριξη των ανέργων των Δήμων Φαρσάλων και Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

{jb_greenbox}Περιοχή Παρέμβασης{/jb_greenbox}

Η περιοχή παρέμβασης αφορά τους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

{jb_bluebox}Εταιρικό Σχήμα{/jb_bluebox}

• Συντονιστής: FORTIUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.
• ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
• ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
• ΘΕΚ.ΑΚΕ
• Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Κ.Ε.Κ. ΘΕ.Κ.Ε.Ε.
• ΓΕΩΤΕΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΠΑΣΕΓΕΣ
• EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ A.E.
• Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.ΘΕ.
• ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΠΕ

{jb_redbox}Στόχος{/jb_redbox}
Μέσω της Πράξης στοχεύεται η επαγγελματική ένταξη 80 ανέργων-ωφελουμένων (40 ατόμων σε κάθε Δήμο), γεγονός που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. Αναλυτικότερα στοχεύεται η δημιουργία τεσσάρων (4) κοινωνικών επιχειρήσεων με περίπου δέκα (10) ωφελούμενους η κάθε επιχείρηση, τοποθέτηση 20 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και η ίδρυση επιχειρήσεων από 20 ωφελούμενους σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή, τυποποίηση, διάθεση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
Σύνολο ωφελουμένων: 80

{jb_yellowbox}Κατάρτιση- Συμβουλευτική Ωφελουμένων{/jb_yellowbox}

i. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Δήμο Φαρσάλων «Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Οσπρίων, Αρωματικών και Ενεργειακών Φυτών».

Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Δήμο Τεμπών «Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Λαχανικών (εντός εποχής)».

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αριθμός

Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό

επίδομα/ώρα

(μεικτά)

Θεωρία

Πρακτική

Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Οσπρίων, Αρωματικών και Ενεργειακών Φυτών

40

54

36

5,00€

Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Λαχανικών (εντός εποχής)

40

54

36

5,00€

 

 

 

 

 

 

 

ii. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Συμβουλευτική ωφελουμένων
1 .Υποδοχή – Διερεύνηση αναγκών
2. Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
3. Ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός
4. Ανάπτυξη και εφαρμογή Ατομικού Σχεδίου Δράσης
5. Παρακολούθηση των επωφελούμενων κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Σχέδιο Δράσης
Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
1. Ατομική συμβουλευτική
2. Ευέλικτη εκπαίδευση – προκατάρτιση στη δημιουργία επιχείρησης

• αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 40 (50% του συνόλου),
• αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 28 (35% του συνόλου).

{jb_brownbox}Ομάδα- Στόχος{/jb_brownbox}

Τα άτομα αυτά πλήττονται από την ανεργία και χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ή επανανακατάρτιση σε επαγγέλματα που βρίσκονται σε ζήτηση. Σε συνδυασμό με της δράσεις της Πράξης θα ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Ένα ποσοστό ατόμων που διαθέτει αυξημένες δεξιότητες, με την κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική θα οδηγηθεί είτε στην απασχόληση είτε στη δημιουργία της μικρής επιχείρησης ή κοινωνικής επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας καθώς και η ανάδειξη βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής σε μορφή word ή pdf.

Επισκευθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος http://www.topsa-asparagogh.gr/

  footer

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα