Παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» – 1η Πρόσκληση

Image by azerbaijan_stockers on Freepik

Κατάσταση Προγράμματος: Αναμένεται πρόσκληση

Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να βγει η πρόσκληση για την Παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενθάρρυνση των γεωργών – κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες ή οργανώσεις ομάδων παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν Νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά, έχουν αναγνωριστεί εντός πενταετίας και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με το άρθρο 77 του Καν. 2021/2115.

Προϋπολογισμός θα είναι 31.179.560€.

Τα κριτήρια αναγνώρισης προϋποθέτουν  ένα ελάχιστο αριθμός μελών και μια ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής που είναι:

  • για τις Οµάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης 12 και ελάχιστη αξία παραγωγής 100.000€.
  • Για τις Οµάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης 8 και ελάχιστη αξία παραγωγής 100.000€.
  • Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης 30 και ελάχιστη αξία παραγωγής 300.000€.
  • Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης 20 και ελάχιστη αξία παραγωγής 300.000€.

Τα παραπάνω νούμερα διαμορφώνονται στο 50% για Ομάδες και Οργανώσεις βιολογικών, στις ορεινές περιοχές και στα νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, ενώ καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

  •  10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
  •  8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  •  6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  •  4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
  •  2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

 

Η εταιρία μας διαθέτει τεράστια εμπειρία (πάνω από 20 έτη) στον τομέα των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών έχοντας υποστηρίξει με επιτυχία 40 περίπου ομάδες στο προηγούμενο Μέτρο 9 και πάνω από 60 οργανώσεις σε Επιχειρησιακά Προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

Προσοχή διότι για να υποβληθεί αίτηση για το πρόγραμμα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες σύστασης και αναγνώρισης, που απαιτούν κάποιο σημαντικό διάστημα. Επίσης ένα εύλογο χρονικό διάστημα απαιτεί η σύνταξη της αίτησης.
Αν ενδιαφέρεστε για το προγραμμα επικοινωνειστε μαζί μας στο τηλ. 2410 553 203, ή στείλτε email στη διεύθυνση [email protected]

 

 

Σχετική Υπηρεσία

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα