Αγορά Γης

Άτοκα δάνεια – επιδότηση επιτοκίου 100% για νέους αγρότες μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών προκειμένου να αποκτήσουν ιδιόκτητη βιώσιμη εκμετάλλευση.

Χορηγούνται στους νέους αγρότες μακροπρόθεσμα δάνεια, για την αγορά γης καθώς και των αγροτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση. Η επιδότηση επιτοκίου είναι 70% για τις κανονικές περιοχές και 100% για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Στόχος είναι να αποκτήσει ο νέος αγρότης ιδιόκτητη βιώσιμη εκμετάλλευση και να εξαλειφθεί με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα που δημιουργείται από την ύπαρξη μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου.

Το πρόγραμμα δεν έχει συγκεκριμένη διάρκεια και βρίσκεται σε εξέλιξη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα