Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

4.2. Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων

Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων εμφανίζει μια έντονη διαφοροποίηση σε ότι αφορά τον αριθμό και το μέγεθος παραγωγής μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ των τομέων εντός αυτού. Οι επιχειρήσεις αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής.

 

Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Οι δράσεις που αφορούν το συγκεκριμένο υπομέτρο είναι οι εξής:

 • 4.2.1 Μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
 • 4.2.2 Μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)
 • 4.2.3 Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες γεωργούς

4.2.1 Μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Αφορά τους τομείς:
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοτροφεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι)
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
 • Διάφορα ζώα (μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια)
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

4.2.2 Μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Αφορά τους τομείς:
 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων
 • Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

4.2.3 Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες γεωργούς

Δικαιούχοι

Επαγγελματίες αγρότες όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Στόχος είναι η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημα τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Οίνος – Αμπελουργία (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 • Οπωροκηπευτικά (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 • Ζυθοποιία
 • Μονάδες παραγωγής προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 • Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές ύλες)
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναζήτηση
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Σε ποιους απευθύνονται

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα