Από 24/01 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Βάσει αυτής,  ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης το διάστημα από 24/01/2017 έως 22/02/2017.

Το Μέτρο 11, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και ομάδες καλλιεργειών καθώς και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης (€/Ha/Έτος), για κάθε Δράση, είναι οι εξής:

Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

Είδος Καλλιέργειας

Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης

€ / Ha / Έτος

Ελαιοκομία

679

Σταφίδα

719

Επιτραπέζια σταφύλια

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

845

Μηλοειδή

644

Πυρηνόκαρπα

900

Εσπεριδοειδή

345

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

563

Χειμερινά σιτηρά

122

Ρύζι

371

Μηδική , τριφύλλι

585

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

430

Όσπρια

456

Βαμβάκι

496

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

529

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

600

 

Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

Είδος Καλλιέργειας

Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης

€ / Ha / Έτος

Ελαιοκομία

505

Σταφίδα

636

Επιτραπέζια σταφύλια

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

657

Μηλοειδή

532

Πυρηνόκαρπα

900

Εσπεριδοειδή

334

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

544

Χειμερινά σιτηρά

120

Ρύζι

446

Μηδική , τριφύλλι

574

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

491

Όσπρια

491

Βαμβάκι

516

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

493

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

600

 

Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

Κατηγορία Ζώου

Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης

€ / Ha / Έτος

Αιγοπρόβατα

211

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση

267

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

 

Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

Κατηγορία Ζώου

Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης

€ / Ha / Έτος

Αιγοπρόβατα

247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση

280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

347

 

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλ. 2410553203 ή να περάσουν από τα γραφεία μας Σωκράτους 111, Λάρισα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα