Έναρξη της διαδικασίας Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017

Τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα Τρίτη, 02/05/2017 η διαδικτυακή εφαρμογή για την καταχώριση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017 όπως ανακοινώθηκε από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 9η Ιουνίου 2017.  Αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η έκδοση και ανάρτηση της σχετικής εγκυκλίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το 2016 είναι:

  1. Καταργείται το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ.
  2. Καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των συμβαλλόμενων, μέσω του οποίου οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του ελέγχου της αίτησης τους. Με την δήλωση του e-mail, οι συμβαλλόμενοι της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές, που αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επέχουν θέση επίσημων εγγράφων
  3. Αυξάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Εθνικού Αποθέματος από 20% σε 25% στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη.
    Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή παρακράτησης συνεχίζουν να ισχύουν όπως το 2016, δηλαδή δεν εφαρμόζεται παρακράτηση σε μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς και μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού.
  4. Δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά στα κατά περίπτωση μεταβίβασης δικαιολογητικά σε σχέση με το 2016

Για περισσότερες πληροφορίες και καθορισμό ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα