Προκήρυξη Μεταποίησης μόνο για τη δράση 4.2.1 (γεωργικό προϊόν).

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο  Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠAA 2014-2020 αλλά μόνο για τη  Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)». 

Είναι το γνωστό και πολυαναμενόμενο πρόγραμμα της Μεταποίησης το οποίο προκηρύχθηκε μόνο για τη μια από τις τρεις δράσεις που περιλαμβάνει, τη Δράση 4.2.1. που αφορά τη Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες νέα πρόσκληση για τη  Δράση 4.2.2 που αφορά τη Μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν, ενώ η δράση 4.2.3 που αφορά τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα προκηρυχθεί αργότερα μέσα στο έτος.

Η αίτηση στήριξης για τη Δράση 4.2.1 αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 • Γάλα.
 • Αυγά.
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 • Ζωοτροφές. στ) Δημητριακά.
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). η) Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 16η Μαΐου 2017 μέχρι και την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ την πρόσκληση αναλυτικά.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα