Ποιος θεωρείται ενεργός γεωργός το έτος 2017

Με δεδομένο ότι οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται αποκλειστικά σε ενεργούς γεωργούς αλλά και ότι οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων παράγουν αποτέλεσμα  μόνο αν ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ενεργός γεωργός (εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς), ας δούμε ποιος θα θεωρηθεί ενεργός γεωργός για το έτος 2017.

Ενεργός γεωργός θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:

1 . Ασκεί γεωργική δραστηριότητα και η γεωργική εκμετάλλευση έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια:

– Έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το έτος 2016
(Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν έχει λάβει άμεσες ενισχύσεις το προηγούμενο έτος 2016 ή δεν υπέβαλλε ΕΑΕ 2016, ο παραπάνω έλεγχος διενεργείται βάσει θεωρητικού ποσού, το οποίο προκύπτει από το γινόμενο των δηλωθέντων εκτάσεων το 2017 επί τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης)

– Έλαβε το έτος 2016 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ και δεν ανήκει στην αρνητική λίστα και το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες

2. Εφόσον ανήκει στην αρνητική λίστα (*), μπορεί να αποδείξει ότι η γεωργική του δραστηριότητα δεν είναι οριακή, δηλαδή ένα από τα παρακάτω:

– το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες

1/3 των συνολικών εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες

– ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

3. Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού πρέπει να έχει υποβληθεί έγκαιρα η φορολογική δήλωση 2017 (για το φορολογικό έτος 2016) και να έχει εκκαθαριστεί.

(*) Στην “Αρνητική λίστα” ανήκουν όσοι διευθύνουν:

  • αερολιμένες,
  • σιδηροδρομικές εταιρείες,
  • εταιρείες ύδρευσης,
  • κτηματομεσιτικές εταιρείες,
  • γηπέδα και άλλους υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα