Ποιές είναι οι Συνδεδεμένες ενισχύσεις για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013)

 

 • Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
 • Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής
 • Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας
 • Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης – Όροι επιλεξιμότητας

 1.  Σκληρό Σίτος
  Eλάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο
  Πλαφόν 2017: 12.000.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha
 2. Ρύζι
  Eλάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018
  Πλαφόν 2017: 7.811.531€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha
 3. Βιομηχανική τομάτα
  Eλάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
  Πλαφόν 2017: 3.000.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha
 4. Πορτοκάλια χυμοποίησης
  Eλάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
  Πλαφόν 2017: 7.603.500€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha
 5. Ροδάκινα προς χυμοποίηση
  Eλάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
  Πλαφόν 2017: 2.929.324€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha
 6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
  Oρισμένες ποικιλίες
  Πλαφόν 2017: 4.882.207€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha
 7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
  Oρισμένες ποικιλίες
  Πλαφόν 2017: 6.835.089€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha
 8. Σπόροι σποράς
  Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες
  Πλαφόν 2017: 2.929.324€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha
 9. Σπαράγγια
  Eλάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017
  Πλαφόν 2017: 950.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha
 10. Ζαχαρότευτλα
  Σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
  Πλαφόν 2017: 6.835.089€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha
 11. Ροδάκινα προς χυμοποίηση
  Ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
  Πλαφόν 2017: 2.929.324€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha
 12. Κοριθιακή σταφίδα
  ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας
  Πλαφόν 2017: 5.000.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha
 13. Καρποί με κέλυφος
  Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
  Πλαφόν 2017: 4.000.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha
 14. Μήλα
  Πλαφόν 2017: 4.000.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha
 15. Κρόκος Κοζάνης
  ΠΕ Κοζάνης
  Πλαφόν 2017: 500.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha
 16. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή
  Μηδική, τριφύλλι
  Πλαφόν 2017: 25.809.281€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha

 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου – Όροι επιλεξιμότητας

 1. Μεταξοσκώληκες
  20.000 αυγά/κυτίο
  Πλαφόν 2017: 781.153€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο
 2. Θηλυκά Βοοειδή
  min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017
  Πλαφόν 2017: 36.336.635€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο
 3. Αίγες και προβατίνες
  Ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο
  Πλαφόν 2017: 50.978.015€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο
 4. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
  min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
  Πλαφόν 2017: 2.820.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ
 5. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
  min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
  Πλαφόν 2017: 560.000€
  Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα