Προδημοσίευση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2016

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί μετά το καλοκαίρι, ανά Περιφέρεια.

Το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στο σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής:
▪ Ειδικά για το Νομό Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται σε όλο το νομό εκτός του μεγάλου αστικού κέντρου (Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης)
▪ Ειδικά για το Νομό Αττικής εφαρμόζεται σε ωρισμένες περιοχές.

Κάποια βασικά σημεία της Προδημοσίευσης είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι

  • Φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 40 ετών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής.
  • Νομικά Πρόσωπα με δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή και έδρα την ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου, ο οποίος πληροί το ηλικιακό κριτήριο και κατέχει τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ υποβολή Δήλωσης ΟΣΔΕ 2016.

3. Ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο τα 100.000 €.

4. Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

5. Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη αλλά διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 € και 22.000 €, διαφοροποιημένο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:

Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 € για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές ή μικρά νησιά και κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση).

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της Προδημοσίευσης, κάντε κλικ εδώ.

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. όσον αφορα το συγκεκριμμένο πρόγραμμα μπορεί να καλύψει όλα τα στάδια, από την προετοιμασία μέχρι την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης και των εκταμιεύσεων σε περίπτωση έγκρισης.

Εκπόνηση προμελέτης > Μεταβίβαση Δικαιωμάτων > Υποβολή Δήλωσης ΟΣΔΕ > Αιτηση Ενταξης >
Παρακολούθηση Υλοποίησης > Αποπληρωμή

Επειδή ο χρόνος πιέζει, καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας στο τηλ. 2410 553203 ή να περάσει απο τα γραφεία μας Σωκράτους 111 ή να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα

[su_note note_color=”#ffffff” radius=”3″][si-contact-form form=’3′] [/su_note]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα