Οι Βασικές Αλλαγές στην Εξισωτική Αποζημίωση του 2016 σε σχέση με το 2015

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΜΕΤΡΟ 13 : «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» (εξισωτική αποζημίωση) του ΠΑΑ για το έτος 2016. 

Οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2015  είναι οι εξής:

 • δεν εξετάζεται πλέον η μόνιμη κατοικία. Ο παραγωγός για να κριθεί δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει αγροτεμάχια (επιλέξιμο εκτάριο) σε περιοχές παρέμβασης
 • δεν εξετάζεται πλέον η διατήρηση ΜΜΖ και κατ΄επέκταση η μετακίνηση σε επιλέξιμες περιοχές
  απαιτείται να ασκεί «γεωργική δραστηριότητα» όπως αναφέρεται στις «εθνικές επιλογές»
 • για τα βοσκοτόπια (σε παραγωγή-σε καλή γεωργική κατάσταση) χρησιμοποιείται η αντιστοίχηση των ζωικών μονάδων όπως ισχύει για την βασική ενίσχυση στο πλαίσιο των «εθνικών επιλογών»
 • δεν εξετάζεται το ποσοστό γεωργικού εισοδήματος και το ποσό του εξωαγροτικού για να κριθεί κάποιος δικαιούχος. Κατ΄ επέκταση δεν είναι ενεργοί οι κωδικοί απόρριψης που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά στοιχεία.
 • ένας παραγωγός μπορεί να ενταχθεί και στα δύο υπομέτρα (13.1. και 13.2. ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης στην οποία ανήκουν τα αγροτεμάχιά του) σε αντίθεση με τα μέτρα 211, 212 του ΠΑΑ 2007-2013 όπου ο παραγωγός κρινόταν δικαιούχος σε ένα μόνο από τα δύο μέτρα.

Ποσά πληρωμών :

Η ανώτατη έκταση για πληρωμή του κάθε δικαιούχου είναι τα 30 ha ανά υπομέτρο για όλες τις καλλιέργειες και οι τιμές είναι οι κάτωθι :

Υπομέτρο 13.1.

ύψος ενίσχυσης για όλες τις καλλιέργειες 100€/ha το οποίο βαίνει μειούμενο αντιστρόφως ανάλογα της έκτασης :

 • 100*20ha = 2000€
80*5ha (από 20-25 ha)=400€
 • 50*5ha (από 25-30 ha)=250€
 • Πάνω από 30 ha η έκταση δεν πληρώνεται
Υπομέτρο 13.2

ύψος ενίσχυσης για όλες τις καλλιέργειες 95€/ha το οποίο βαίνει μειούμενο αντιστρόφως ανάλογα της έκτασης :


 • (100%*95)*20ha = 1900€
 • (80%*95)*5ha (από 20-25 ha)=380€
(50%*95)*5ha
 • (από 25-30 ha)=237,50€
Πάνω από 30 ha η έκταση δεν πληρώνεται

Οπότε, εφόσον ένας δικαιούχος έχει επιλέξιμες εκτάσεις και στις δύο περιοχές μπορεί να λάβει ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Υπομέτρο 13.1. 2.650,00 € και από το Υπομέτρο 13.2. 2.517,50 €. Μέγιστο συνολικό ποσό ενίσχυσης 5.167,50 €

Υποβολή Αίτησης

Η Αίτηση στήριξης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:

 • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
 • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα