Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Αγορά Γης

Σύμφωνα με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε για διαβούλευση, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα προκηρυχθούν στις αρχές του 2023 θα είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά γης με τις παρακάτω προυποθέσεις:

    1. Η αγορά πρέπει να αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική τιμή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική τιμή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.
    2. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς. *
    3.  Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31 Αυγούστου 2022.
    4. Η δαπάνη για την αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου.

 

*  Επομένως δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες αλλά επιτρέπεται από αδέρφια, ξαδέρφια, θείους κ.α.

Περισσότερα για τα αναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες