Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Φυτικής Παραγωγής

Με βάση την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης του 2023, για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για νέες εγκαταστάσεις που αφορούν τη φυτική παραγωγή πρέπει κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου να έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Επενδύσεις στην φυτική παραγωγή
Α. Θερμοκήπια και θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου
 1. Τα θερμοκήπια και οι θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών καθώς και τα θερμοκήπια και οι θάλαμοι θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης θεωρείται ότι πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον έχουν έγκριση τύπου (ΥΑ 2243/333582/27-11-2020 (ΦΕΚ 5432 Β 9-12-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεπάγεται, ότι δεν ενισχύεται η εγκατάσταση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυποποιημένων θερμοκηπίων που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης τα θερμοκήπια της παρούσας παραγράφου θεωρείται ότι πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον η προμηθεύτρια εταιρία βεβαιώνει την ύπαρξη έγκρισης τύπου.
 2. Τα δικτυοκήπια θεωρείται ότι πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές εφόσον διαθέτουν έγκριση μελέτης δυκτιοκηπίου, όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2244/333595, (Φ ΕΚ 5430/Β/9-12-2020) .
Β. Αποθήκες (αφορά και επενδύσεις στη ζωική παραγωγή)
 1. Οι αποθήκες πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που να εξυπηρετούν τη φύλαξη και τη συντήρηση των προϊόντων, εφοδίων, μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λπ. της εκμετάλλευσης. Ομοίως πρέπει να διευκολύνεται η φορτοεκφόρτωσή τους. Ως εκ τούτου κάθε αποθήκη πρέπει:
  1. Να είναι σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους, ενώ στην περίπτωση που θα είναι υπερυψωμένη πρέπει να διαθέτει ράμπα φόρτωσης.
  2. Να έχει δάπεδο από τσιμέντο ή άλλο κατάλληλο υλικό.
  3. Να φέρει ψηλά στην τοιχοποιία, φεγγίτες (όχι παράθυρα) που να μην επιτρέπουν την είσοδο των ανθρώπων αλλά να διευκολύνουν τον αερισμό.
  4. Να έχει τουλάχιστον δύο εισόδους, μία για τους ανθρώπους και μία για την φορτοεκφόρτωση.
 2. Επισημαίνεται ότι:
  1. Στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές αυτές υπερισχύουν των πιο πάνω προδιαγραφών.
  2. Ενισχύεται αποθήκη σε όροφο κτιρίου εφόσον το σύνολο του κτιρίου αξιοποιείται από την εκμετάλλευση.
  3. Μέρος της αποθήκης δύναται να είναι χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού.
  4. Δεν ενισχύονται αποθήκες με βεράντες, εξώστες κ.λπ. όπως επίσης αποθήκες σε κτίριο που χρησιμεύει για κατοικία.

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα