Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής Γεωργοπεριβαλλοντικών Έτους 2015

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015, σε 40 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 102058/05-08-2016 απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω της καθυστέρησης στην καταχώρηση των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ.

Η απόφαση αφορά τις ακόλουθες δράσεις:
• Βιολογική Γεωργία
• Βιολογική Κτηνοτροφία
• Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
• Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων
• Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
• Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
• Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

Δείτε τη σχετική απόφαση: εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα