Τελευταία Ευκαιρία για την Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2016 Χωρίς Ποινές

Καλούνται οι παραγωγοί που δεν έχουν μεριμνήσει για την υποβολή δήλωσης Καλλιέργειας ΟΣΔΕ να σπεύσουν σήμερα κιόλας στον φορέα της επιλογής τους και να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2014 ώστε να αποφύγουν την επιβολή προστίμων.

Αν το εκκαθαριστικό δεν υποβληθεί μέχρι σήμερα 15/6/2016 επιβάλλονται ποινές 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεµένων καθεστώτων για κάθε εργάσιµη µέρα καθυστέρησης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε  παραγωγός υποβάλλει υποχρεωτικά μία ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας για το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης, του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Χωρίς αυτή τη δήλωση ο παραγωγός δεν θα λάβει τις ενισχύσεις (το γνωστό τσεκ των επιδοτήσεων) αλλά και δεν θα μπορεί να δηλώσει ζημιά στον ΕΛ.Γ.Α. ώστε να αποζημιωθεί σε περίπτωση ζημιάς.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα