Υποβολή ενστάσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2015

Από τις 29 Αυγούστου 2016 έχουν αναρτηθεί στους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες οι ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων για την ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ του έτους 2015 (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013).

Οι Ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των καταστάσεων στους Δήμους και τις Κοινότητες. Το διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με την τήρηση της προβλεπόμενης υπάρχουσας διαδικασίας περί χαρακτηρισμού ως ανωτέρας βίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εγγράφως είτε απ’ ευθείας στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους Πιστοποιημένους Φορείς που υπέβαλαν τη Δήλωση Καλλιέργειας το 2015, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τις κοινοποιήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα