Νέα Πρόσκληση για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Κατάσταση Προγράμματος: Αναμένεται πρόσκληση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2024 θα προκηρυχθούν :

Μια νέα Πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 διετούς διάρκειας δεσμεύσεων

ΚΑΙ

Ετήσιας παράτασης της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022, για όσους /όσες δικαιούχους το επιθυμούν και εφόσον προβούν σε υποβολή αίτησης στήριξης κατόπιν έκδοσης σχετικών Προσκλήσεων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων της νέας Πρόσκλησης θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2023 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023 – εαρινές καλλιέργειες 2024) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για παράταση είναι οι δικαιούχοι να έχουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο το έτος εφαρμογής 2023 και αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεων τους την 15η Φεβρουαρίου 2024, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων για το έτος 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023 – εαρινές καλλιέργειες 2024) χωρίς να υπάρξει διακοπή.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από τις εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Η Δράση συμβάλλει στην 2 προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».
Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω Προσκλήσεων, κατά την περίοδο των δεσμεύσεων δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε Παρεμβάσεις/Οικολογικά Σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 που είναι ασύμβατες με τη Δράση 10.1.04, όπως καταγράφεται στον Πίνακα 2 της αριθ. 1606/09.06.2023 (ΦΕΚ Β’ 3778) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

Α. ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 θα προκηρυχθεί μια (1) νέα Πρόσκληση που θα αφορά:

 1. Τις ειδικές δεσμεύσεις Α (εφαρμογή αγρανάπαυσης) και Β (εφαρμογή αμειψισποράς), για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση όπως περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο Β5.
 2. Την ειδική δέσμευση Γ (εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες), για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες για τη δέσμευση όπως περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο Β5.

 

1. Περιοχή παρέμβασης:

Η νέα Πρόσκληση αφορά την εφαρμογή της Δράσης σε 5 συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ.

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που βρίσκονται ολικώς ή μερικώς εντός της περιοχής παρέμβασης (Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται με τη μορφή χαρτών στο τέλος του κειμένου της προδημοσίευσης).

ΠεριοχέςΚαλλικρατικοί Δήμοι
1,26: Θεσσαλικό Πεδίο, Περιοχή Αλμυρού ΜαγνησίαςΑγιάς, Αλμυρού, Βόλου, Δομοκού, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Μακρακώμης, Μουζακίου, Παλαμά, Πύλης, Ρήγα Φερραίου, Σοφάδων, Τεμπών, Τρικκαίων, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Φαρσάλων
9: Περιοχή του Νότιου Τμήματος του Ποταμού ΈβρουΑλεξανδρούπολης
10: Πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της Λίμνης ΒιστωνίδαΑβδήρων, Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών, Ξάνθης, Τοπείρου
19: Περιοχή του Βόρειου Τμήματος του Ποταμού ΈβρουΔιδυμοτείχου, Ορεστιάδας

Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων ως προς την περιοχή παρέμβασης απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2023.

 

2. Δικαιούχοι:

είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Δικαιούχοι της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης της Δράσης, για αγροτεμάχια διαφορετικά από εκείνα που είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης.

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση για αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες αλλά και αγροτεμάχια με μόνιμες καλλιέργειες. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός ειδικών δεσμεύσεων Α – Β. Για την περίπτωση του μη επιτρεπόμενου συνδυασμού, ο αιτών πρέπει να επιλέξει μια από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη Δράση.

 

3. Επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων:
 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2023, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς.
 • Για την Ειδική Δέσμευση Γ, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει επιπλέον να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2023 με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια, όπως περιγράφεται στη παράγραφο Β5.
 • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2023 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας). Ο υποψήφιος πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά απόδειξης της αρδευσιμότητας των αιτούμενων αγροτεμαχίων και να μπορεί να τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
 • να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Β1.
 • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» στην ειδική δέσμευση Γ, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

 • κατά το έτος 2023, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη δράση 10.1.04
 • κατά το έτος 2023, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022.

 

4. Βαθμολογικά Κριτήρια

Για τους υποψηφίους της Δράσης των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν καταρχάς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

 1. Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.
 2. Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

 

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας στα παραπάνω κριτήρια, που συγκεντρώνει κάθε αίτηση στήριξης, πραγματοποιείται μηχανογραφικά με βάση τα επικαιροποιημένα γεωχωρικά δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

5. Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Δράσης είναι διετούς διάρκειας (2024 – 2025). Όσοι/ όσες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της Δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2024.

Η καταβολή της ενίσχυσης για τα δύο έτη εφαρμογής θα γίνει με βάση τις ΕΑΕ των ετών 2024 και 2025

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Α αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης.

Η εναπομείνασα της αγρανάπαυσης έκταση καλλιεργείται με τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες του Πίνακα 2 της παραγράφου Β7.

Επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».

Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, βόσκηση κ.ά.) με εξαίρεση την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι, που συνίσταται στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών (σύμφωνα με την περίπτωση Δ της παραγράφου 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/22.01.2015/ΦΕΚ Β΄ 147 ΥΑ, όπως ισχύει).

Εάν η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, όπως προκύπτει από δήλωση του ενδιαφερόμενου στην ΕΑΕ του έτους εφαρμογής, τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει επιπλέον τη δέσμευση να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειμερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και μείγματα αυτών) στα αγροτεμάχια αυτά.

Η δέσμευση της αγρανάπαυσης δύναται να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη Δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Β αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή) και επίσης δηλώνονται στην αντίστοιχη ΕΑΕ ως ξηρικές.

Η εναπομείνασα της αμειψισποράς έκταση καλλιεργείται με της επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες του Πίνακα 3 της παραγράφου Β7.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης Β επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».

Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

 • Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα ετήσια χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα ετήσιων χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. Στο τμήμα της έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.
 • Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (Ph, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό και αμμωνιακό άζωτο) και αρδευτικού νερού για το πρώτο έτος της διετούς δέσμευσης πριν την εφαρμογή της χλωράς λίπανσης και φυλλοδιαγνωστική για το δεύτερο έτος της δέσμευσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια.
 • Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό). Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα Γεωπόνο.

 

Συγκεκριμένα επιλέξιμες στο πλαίσιο της δέσμευσης Γ είναι οι κάτωθι δενδρώδεις καλλιέργειες: εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά), πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά), μηλοειδή (αχλαδιά, μηλιά) και ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη ή διπλής κατεύθυνσης). Δεν εντάσσονται αγροτεμάχια με συγκαλλιέργεια των παραπάνω καλλιεργειών με εξαίρεση την συγκαλλιέργεια μηλιάς-αχλαδιάς, ροδακινιάς – νεκταρινιάς – βερικοκιάς, και πορτοκαλιάς – μανταρινιάς – λεμονιάς. Επίσης είναι δυνατή η συγκαλλιέργεια μεταξύ διαφορετικών ποικιλιών ελιάς.

 

7. Ύψη ενίσχυσης και επιλέξιμες ανά ειδική δέσμευση καλλιέργειες

α. Για την ειδική δέσμευση Α

Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης.

Ομάδα καλλιέργειαςΎψος ενίσχυσης – Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος)
  Ανατολική Μακεδονία & ΘράκηΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα
Αραβόσιτος435451502
Ζαχαρότευτλα600502502
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά600600600
Βαμβάκι600600600

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% (όπως δηλώνεται στην αντίστοιχη ΕΑΕ), στο ύψος ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του συνολικού ορίου των 600€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης

 

β. Για την ειδική δέσμευση Β

Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με της επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς

Ομάδα καλλιέργειαςΎψος ενίσχυσης – Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος)
  Ανατολική Μακεδονία & ΘράκηΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα
Αραβόσιτος292308358
Ζαχαρότευτλα465358358
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά600600600
Βαμβάκι600515600
Ηλίανθος317316322

 

γ. Για την ειδική δέσμευση Γ

 

Ομάδα καλλιέργειαςΎψος ενίσχυσης – Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος)


Κόστος συναλλαγής (κατάρτιση ΣΔΕ) (€/Ha/έτος) Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος)
  Ανατολική Μακεδονία & ΘράκηΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα  
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά – Μανταρινιά – Λεμονιά)2642642648272
Ελιά (Επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη και διπλής κατεύθυνσης)43743743715452
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά)29629629621317
Μηλοειδή (ΜηλιάΑχλαδιά)17551560013188

 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό από αυτό του παραπάνω Πίνακα 4, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 24 €/Ha, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ.

Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής.

 

B. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» θα δοθεί ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 ««Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2022, για όσους /όσες δικαιούχους το επιθυμούν και εφόσον προβούν σε υποβολή αίτησης στήριξης κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα εκδοθεί το πρώτο τετράμηνο του 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης για παράταση είναι οι δικαιούχοι να έχουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο το έτος εφαρμογής 2023 και αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεων τους την 15η Φεβρουαρίου 2024, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων για το έτος 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023 – εαρινές καλλιέργειες 2024) χωρίς να υπάρξει διακοπή.

1. Δικαιούχοι:
 • έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης  ή/και της 3 ης Πρόσκλησης  και
 • διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους 2023, τελευταίο έτος εφαρμογής της διετούς διάρκειας δεσμεύσεων.

 

2. Επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων
 • να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο του έτους εφαρμογής 2023 της 2 ης Πρόσκλησης  ή/και της 3ης Πρόσκλησης 

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες παράτασης μπορούν να αιτηθούν προς ένταξη είτε το σύνολο είτε κάποια εκ των αγροτεμαχίων του ενεργού Τεχνικού Δελτίου έτους εφαρμογής 2023 της 2ης και 3ης Πρόσκλησης.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν ευρήματα παραβάσεων που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση των πληρωμών της εκκαθάρισης έτους εφαρμογής 2023 στο πλαίσιο του τελευταίου έτους εφαρμογής της αρχικής περιόδου, θα ληφθούν υπόψη κατά την πληρωμή του έτους εφαρμογής 2024 που αφορά στην ετήσια παράταση των δεσμεύσεων και θα επιβληθούν οι, κατά περίπτωση, μειώσεις ή/και κυρώσεις.

3. Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, τη γραμμή βάσης και τις δεσμεύσεις (γενικές και ειδικές) της Δράσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 της αριθ. 2459/371456/22.12.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 6311) και για το έτος της παράτασης. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων συνεχίζονται για ένα (1) επιπλέον έτος και συγκεκριμένα εκκινούν την 16η Φεβρουαρίου 2024 και ολοκληρώνονται στις 15 Φεβρουαρίου 2025.

4. Είδος χορηγούμενης ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στη Δράση γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια, προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης.

5. Πεδίο εφαρμογής

Δυνατότητα παράτασης δίνεται και για τις 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ) καθώς και τις 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων όπως φαίνονται στους Πίνακες 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθ. 2459/371456/22.12.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 6311) και για το έτος της παράτασης. Ενώ στο Παράρτημα Α της παραπάνω ΥΑ φαίνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς η μερικώς στην περιοχή παρέμβασης της Δράσης.

6. Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης παραμένει ως προβλέπεται στο άρθρο 8 της αριθ. 2459/371456/22.12.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄6311) και για το έτος της παράτασης. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ετήσιας παράτασης των Προσκλήσεων 266/42725/16.02.2022 & 267/42729/16.02.2022, μπορούν με δική τους ευθύνη, χωρίς διακοπή, να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την καλλιεργητική περίοδο 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023-εαρινές καλλιέργειες 2024).

ΧΑΡΤΕΣ

Σχετική Υπηρεσία

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα