Κατηγορία Προγράμματος: 1.2. Αγροπεριβαλλοντικά

1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής – 1η Πρόσκληση για το υπομέτρο 14.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Γενικά – Σκοπός Το Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Προσκλήσεις
Κατάσταση Προγράμματος
Κατηγορίες Προγραμμάτων

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα