Κατάσταση Προγράμματος: Σε αναμονή αποτελεσμάτων

3. Επενδυτικά Προγράμματα
Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δράση 1 : Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο:

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ
Σχέδια Βελτίωσης – 1η Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”

Στόχοι: Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Προσκλήσεις
Κατάσταση Προγράμματος
Κατηγορίες Προγραμμάτων