Κατηγορία Προγράμματος: 5. Συστήματα ποιότητας

1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Δράση 3.1.2 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας – 2η Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή της Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» που παρέχει στήριξη για

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Πρόσκληση για τη Δράση 3.1.1 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας

Η Δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας» παρέχει στήριξη για την συμμετοχή νεοεισερχόμενων παραγωγών, γεωργών και ομάδων γεωργών, σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Προσκλήσεις
Κατάσταση Προγράμματος
Κατηγορίες Προγραμμάτων

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα