Κατηγορία Προγράμματος: 1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023

1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής – 1η Πρόσκληση για το υπομέτρο 14.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Γενικά – Σκοπός Το Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Δράση 3.1.2 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας – 2η Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή της Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» που παρέχει στήριξη για

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Νέοι Αγρότες – 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1

3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Σχέδια Βελτίωσης – 1η Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”

Στόχοι: Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Πρόσκληση για τη Δράση 3.1.1 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας

Η Δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας» παρέχει στήριξη για την συμμετοχή νεοεισερχόμενων παραγωγών, γεωργών και ομάδων γεωργών, σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Νέοι Αγρότες – 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1

Από το ΥπΑΑΤ ανακοινώθηκε η προδημοσίευση που αφορά τη 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Πρόσκληση για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Μετά την Πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, δημοσιεύθηκε και η αντίστοιχη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης που αφορά στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Σχέδια Βελτίωσης – 1η Πρόσκληση για τις Δράσεις 4.1.1 Επενδύσεις σε εξοπλισμό και 4.1.3 Α.Π.Ε.

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα Σχέδια Βελτίωσης και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα »
1. Μέτρα ΠΑΑ 2014-2023
Νέοι Αγρότες – 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης Έτους 2016 για το Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων

Διαβάστε περισσότερα »
Αναζήτηση
Προσκλήσεις
Κατάσταση Προγράμματος
Κατηγορίες Προγραμμάτων

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα