Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Αγορά Γεωργικού Ελκυστήρα και Μηχανημάτων Kατεργασίας Eδάφους

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε καθορίζεται ότι στα νέα Σχέδια Βελτίωσης του 2023, θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την αγορά Γεωργικού Ελκυστήρα και μηχανημάτων συρόμενων ή αναρτώμενων με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς.

 

Ιπποδύναμη Γεωργικού Ελκυστήρα

Είναι δυνατή η ενίσχυση ενός μόνο ελκυστήρα για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

Η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με την βοήθεια ειδικού λογισμικού (TEReS) που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ(συμπιεσμένο αρχείο Excel). **

Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθμου, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρα με τις εξής προϋποθέσεις:

Περιορισμός στη μελλοντική κατάσταση Δυναμικότητα
Καλλιέργεια μαστίχας σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων   έως 50 hp
Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωματικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 35 στρεμμάτων έως 70 hp **
Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωματικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεμμάτων έως 80 hp **
Καλλιέργειες γενικά σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων έως 80  hp **
Εκτροφή τουλάχιστον: 150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 85/148) ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων έως 70* hp. **

**Εξαίρεση για τη βοοτροφία και την αιγοπροβατοτροφία: Στην περίπτωση όπου η εκμετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει μη αυτοκινούμενο ενσιροδιανομέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς ελκυστήρα ιπποδύναμης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουργίας του ενσιροδιανομέα και μέχρι 90 ίππων η οποία για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς μηχανημάτων μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 10 ίππους.

** Οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθμου ή του παραπάνω πίνακα μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 10 ίππους.

 

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη
  • Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς ελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.
  • Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 45.000 ευρώ.
  • Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 60.000 ευρώ.
  • Ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα) και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (160.000 €).
    Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής όπως χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης.

 

Εύλογο κόστος μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους
ΑΡΟΤΡΑ
Τύπος Αναστροφή Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€)
2υνα Αναστρεφόμενα 6.900
Μη Αναστρεφόμενα 3.200
3υνα Αναστρεφόμενα 11.300
Μη Αναστρεφόμενα 5.000
4υνα+ Αναστρεφόμενα 18.200
Μη Αναστρεφόμενα 8.200

 

ΦΡΕΖΕΣ

Βαρέως τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤1,5 1,5<α≤2,1 2,1<α≤3
Μ.Ε.Κ.(€) 5.600 6.800 8.500

Μεσαίου τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤1,5 1,5<α≤2,1 2,1<α≤3
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 4.750 6.100 8.000

Ελαφρού τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤1,5 1,5<α≤2,1
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 3.800 5.750

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Βαρέως τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤1,5 1,5 <α ≤2 2 <α ≤3 3 <α ≤4 α>4
Μ.Ε.Κ.(€) 2.200 2.900 4.000 6.300 8.150

Ελαφρού τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤1,5 1,5 <α ≤2 2 <α ≤3 3 <α ≤4 α>4
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 1.750 2.250 3.200 3.750 6.650

 

ΡΙΠΕΡ
Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤1 1 <α≤ 2 2 <α ≤3 3< α ≤4 α>4
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 2.000 3.200 4.400 7.500 11.300

 

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΕΣ
Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤2 2<α≤3 α>3
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 7.500 13.650 18.000

 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

Μηχανικοί

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤2 2<α≤3 α>3
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 3.200 3.750 5.000

Υδραυλικοί

Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤2 2<α≤3 α>3
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 4.400 5.700

 

ΥΠΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Πλάτος εργασίας “α” (m) α≤2 2<α≤3 α>3
Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος(€) 3.750 5.600 10.000

 

Περισσότερα για τα  Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα