Σχέδια Βελτίωσης 2023 – Καινοτόμες Επενδύσεις στη Φυτική και Ζωική Παραγωγή.

Image by macrovector on Freepik

Στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 2023 αξιολογείται και βαθμολογείται η καινοτομία των επενδυτικών δαπανών με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία  δίνοντας μέχρι και 8 βαθμούς και ως εκ τούτου αυξάνουν τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης.

Τέτοιες επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες είναι:

1. Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη φυτική παραγωγή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ
Μηχανική πλοήγηση 1. Συστήματα πλοήγησης (GPS)
2. Συστήματα ελεγχόμενης μετακίνησης στον αγρό (tramlining)

Συστήματα αειφορικής διαχείρισης του εδάφους – Γεωργίας Συντήρησης 

3. Σπαρτικές μηχανές για απευθείας σπορά (εφαρμογή στην μέθοδο της ακαλλιέργειας)
4. Μηχανήματα για κατεργασία του εδάφους σε λωρίδες
Μεταβλητή Σπορά 5. Σπαρτικές μηχανές μεταβλητής δόσης (με GPS)
6. Σετ σποράς μεταβλητής δόσης
Λίπανσης μεταβλητής δόσης 7. Διανομείς λιπάσματος μεταβλητής δόσης (με GPS)
8. Σετ διανομέα λιπάσματος μεταβλητής δόσης
Ψεκασμός μεταβλητής δόσης 9. Ψεκαστικά μηχανήματα<μεταβλητής δόσης
10. Σετ ψεκαστικών μηχανημάτων μεταβλητής δόσης
11. Ψεκαστικά οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης
12. Σετ ανίχνευσης της κόμης των δένδρων
Ψεκασμός με μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 13. Ψεκαστικά μηχανήματα με ηλεκτροστατική φόρτιση
14. Σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων
15. Ψεκαστικά μηχανήματα τύπου τούνελ
16. Ακροφύσια μειωμένης διασποράς
Μηχανήματα καταπολέμησης ζιζανίων 17. Μηχανήματα καταπολέμησης με συστήματα αναγνώρισης των ζιζανίων
Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων σε οπωρώνες και αμπελώνες 18. Μηχανήματα για μηχανικό προ-κλάδεμα οπωρώνων και αμπελώνων
19. Μηχανήματα για μηχανικό αραίωμα ανθέων και μικρών καρπών
20. Μηχανήματα για αφαίρεση φύλλων σε αμπελώνες
21. Μηχανήματα για τεμαχισμό και εναπόθεση των κλαδοδεμάτων στην επιφάνεια του εδάφους
22. Μηχανήματα δημιουργίας μικρών κυλινδρικών δεμάτων από κλαδοδέματα σε οπωρώνες και αμπελώνες.
23. Μηχανήματα για την εκμηχάνηση της μαστιχοκαλλιέργειας
Συσκευές υποβοήθησης λήψης αποφάσεων 24. Συσκευές εντοπισμού ασθενειών και εκτίμησης παραγωγής σε οπωρώνες και αμπελώνες
25. Συσκευές απομακρυσμένης παρακολούθησης πληθυσμών εντόμων
Μηχανήματα συγκομιδής καρπών οπωροφόρων δένδρων 26. Δονητές κορμού ή βραχιόνων (ακρόδρυα, ελιές)
27. Σύνθετα μηχανήματα δόνησης με σύστημα περισυλλογής των καρπών
(ακρόδρυα, ελιές)
28. Μηχανήματα απόσπασης καρπών με κρούση
(για ελαιώνες σε υποστηριγμένα σχήματα)
29. Μηχανήματα για συλλογή καρπών από το έδαφος με μηχανικό τρόπο
(ελιές, δαμάσκηνα, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα)
30. Μηχανήματα για συλλογή καρπών από το έδαφος με πνευματικό τρόπο
(ελιές, ξηροί καρποί)
31. Πλατφόρμες με κινητές θέσεις για εργάτες συλλογής
(Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια κ.λπ.)
32. Πνευματικές πλατφόρμες με κινητές θέσεις για εργάτες συλλογής
(Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια κ.λπ.)
Μηχανήματα συγκομιδής αμπέλου 33. Αυτοκινούμενες μηχανές συγκομιδής αμπέλου
34. Παρελκόμενα μηχανήματα συγκομιδής αμπέλου
Μηχανήματα συγκομιδής λαχανικών 35. Παρελκόμενα μηχανήματα συγκομιδής για ριζώδη, βολβώδη λαχανικά
(καρότα, παντζάρια, ρεπάνια, σέλινο)
36. Μηχανές συγκομιδής και δεματοποίησης σκόρδων
37. Παρελκόμενα μηχανήματα συγκομιδής για λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο
38. Παρελκόμενα μηχανήματα συγκομιδής για φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, ρόκα κ.λπ.)
Μεταφυτευτικές μηχανές 39. Αυτόματες μεταφυτευτικές μηχανές
Θερμοκήπια 40. Δικτυοκήπιο
41. Σύστημαυποστήριξηςλήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης (π.χ. σύστημα OPIRIS)
42. Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για πρόληψη και έλεγχο εχθρών και ασθενειών
43. Καινοτόμαυλικάκάλυψης μεγάλης διάρκειας ζωής
44. Κλειστόυδροπονικόσύστημα και αυτοματισμοί διαχείρισης υδροπονικών συστημάτων
45. Συστήματααισθητήρωνγια μετρήσεις παραμέτρων μικροκλίματος, καλλιέργειας και εδάφους-υποστρωμάτων
46. Αυτοματισμοίμέτρησης– χαρτογράφησης της παραγωγής
47. Αυτοματισμοίψεκασμώνστο θερμοκήπιο
Προετοιμασία προϊόντων για την πρώτη πώληση 48. Συστήματα διαχωρισμού
49. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου
50. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου για την ανίχνευση τοξινών
51. Συστήματα ελέγχου καθαρότητας (ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων)
Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί 52. Συστήματααισθητήρωνγια μετρήσεις παραμέτρων μικροκλίματος, καλλιέργειας και εδάφους
Συσκευές ΙοΤ στην γεωργία 53. Συσκευές(Actuators)που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται από απόσταση με εντολή τουχρήστη ή αυτόνομα μέσα από ευφυή συστήματα.
Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μεταφοράς δεδομένων 54. Δίκτυαμεταφοράςδεδομένων από συσκευές αγρού (π.χ. αισθητήρες, μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ.
Συστήματα διαχείρισης υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών 55. Σύστημαδιαχείρισης υπολειμμάτων υγρών Ψεκασμού

Κάθε άλλη επένδυση που τεκμηριώνεται ως καινοτόμα, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη θα αξιολογείται κατά περίπτωση. Δεν θεωρείται ως καινοτομία η αγορά ελκυστήρα.

2. Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη ζωική παραγωγή.

1. Ρομποτικό σύστημα κατανομής τροφής στον στάβλο. Λειτουργεί αυτόνομα σπρώχνοντας την τροφή προς τα ζώα.

2. Ρομποτικό σύστημα άμελξης

3. Σύστημα γαλακτομέτρησης αγελάδων και αιγοπροβάτων με υπολογισμό ροής γάλακτος ή με ογκομέτρηση γάλακτος

4. Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής οίστρου, μηρυκασμού, χρόνων κίνησης και συμπεριφοράς και χωλότητας των ζώων

5. Σύστημα αυτόματης παρακολούθησης και καταγραφής βάρους των ζώων (χοίρους, μοσχάρια πάχυνσης και πρόβατα)

6. Σταθμοί διατροφής αγελάδων σε σύνδεση με ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης

7. Λογισμικό ελέγχου περιβάλλοντος και αερισμού για μονάδες εντατικής παραγωγής

8. Λογισμικά διαχείρισης μονάδων παραγωγής

9. Συσκευές (κολάρα, ενώτια κ.α) εντοπισμού των ζώων ενσωματωμένες με GPS και αισθητήρες για την παρακολούθηση του ζώου και της δραστηριότητας του

10. NIR Αναλυτές ζωοτροφών

11. Σύστημα Διαχείρισης Σιλό

12. Μετρητής σωματικών κυττάρων στο γάλα

13. Υγρασιόμετρο σπόρων

14. Υγρασιόμετρο χόρτων και ενσιρωμάτων

15. Δίκτυα μεταφοράς δεδομένων από συσκευές κτηνοτροφικής μονάδας (π.χ. αισθητήρες, μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ.

16. Μηχάνημα για την ηλεκτρονική ανίχνευση μαστίτιδας

17. Ηλεκτρονικό σύστημα Διαχείρισης Σιτηρεσίου

 

Κάθε άλλη επένδυση που τεκμηριώνεται ως καινοτόμα, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη θα αξιολογείται κατά περίπτωση. Δεν θεωρείται ως καινοτομία η αγορά ελκυστήρα.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια πιο λεπτομερή περιγραφή των καινοτόμων επενδύσεων.

 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναζήτηση
Σχετικό Πρόγραμμα:
Ετικέτες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμπληρώστε τη φόρμα